"att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället"

Vetenskapliga tidskrifter

Genom publicering av vetenskapliga tidskrifter kan akademien bidra till spridningen av aktuella forskningsresultat.

De tidskrifter som akademien själv producerar är Ambio (internationell miljöforskning), Acta Mathematica, Arkiv för matematik och Acta Zoologica (zoologisk morfologi).

I samarbete med vetenskapsakademierna och fysikersamfunden i Norden publiceras också Physica Scripta (experimentell och teoretisk fysik). Zoologica Scripta (systematisk zoologi) ges ut i samarbete med Det Norske Videnskaps-Akademi.