"att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället"

Global Economic Dynamics and the Biosphere – Familjen Erling-Perssons akademiprogram

Global Economic Dynamics and the Biosphere (GEDB) är ett femårigt tvärvetenskapligt forskningsprogram vid Kungl. Vetenskapsakademien som undersöker dynamiska kopplingar mellan globala miljö- och samhällsförändringar och mänsklighetens utveckling och välbefinnande. Programmet finansieras av Familjen Erling-Perssons stiftelse.

Läs mer på GEDB:s egna webbplats

Kontakt

Agneta Sundin
Kommunikatör
Tel: 08-673 95 38
agneta.sundin@beijer.kva.se

Personal