"att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället"

Historik

Vetenskapsakademien bildades 1739 efter utländska förebilder. Dess tillkomst var en tidtypisk företeelse, då lärda sällskap blivit på modet i 1700-talets Europa.

Akademiens mål var från början att "i Sverige upparbeta och kringsprida kunskaper i matematik, naturkunnighet, ekonomi, handel och nyttiga konster och manufakturer." Akademien skulle ge stöd åt forskning och vetenskaplig utveckling. I ett längre perspektiv skulle en sådan utveckling stärka Sveriges ekonomi.

I Handlingarna publicerades läsvärda rön som skrevs på enkel svenska. Dessa gjorde akademien känd i landet och snart också i Europa. Bland akademiens första ledamöter fanns Carl von Linné, Anders Celsius, Anders Johan von Höpken och Christopher Polhem.

Akademiens nuvarande struktur med uppgift att främja vetenskaperna, främst matematik och naturvetenskap, skapades av den kände kemisten Jöns Jacob Berzelius på 1820-talet. Berzelius var akademiens ständige sekreterare 1818–1848.

Centrum för vetenskapshistoria

Centrum för vetenskapshistoria inrättades 1988 som ett forskningsinstitut inom Kungl. Vetenskapsakademien i Stockholm och har som uppgift att bedriva vetenskapshistorisk forskning samt aktivera och främja sådan forskning i Sverige och utlandet. Utgångspunkten är Vetenskapsakademiens egna unika samlingar som speglar Sveriges insats som forskningsnation från 1700-talet till våra dagar.

Observatoriemuseet

Observatoriemuseet är inrymt i akademiens första egna lokaler på Observatoriekullen i  centrala Stockholm. Det har omfattande samlingar av instrument och andra vetenskapliga föremål från främst 1700- och 1800-talet. Museet har varit stängt sedan 2014, men arbete pågår för att åter kunna öppna verksamheten.

Akademiens porträtt och medaljer

Boken om akademiens porträttsamling.Kungl. Vetenskapsakademiens porträttsamling (2015)

Akademien har en unik samling porträtt av berömda svenska vetenskapsmän från 1700-talet och framåt, skapade av samtidens främsta konstnärer. I denna bok ges ett vidare perspektiv på porträttsamlingen och dess historia samt porträttraditionens betydelse i ett internationellt sammanhang. (Görel Cavalli-Björkman och Karl Grandin red.).

För efterkommande (2010)

Sedan början av 1747 har Vetenskapsakademien låtit prägla minnesmedaljer över ett stort antal svenska forskare. I boken För efterkommande finns hela medaljutgivningen samlad tillsammans med biografiska teckningar över minnesmedaljernas persongalleri.

Läs mer om de båda böckerna på Atlantis bokförlags webbplats

Kontakt

Maria Asp Dahlbäck
Arkivarie
Tel: 08-673 96 12
maria.asp@kva.se