"att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället"

Till: Förstasidan

Akademinyheter

nr 1, 2012

för ledamöter och personal
vid Kungl. Vetenskapsakademien

Ny skrift från KVA: Den oväntade nyttan

2012-03-16 Lagom till ”Riksdagens framtidsdag” den 26 januari presenterades Den oväntade nyttan för första gången. Skriften kan bland annat ses som ett debattinlägg inför den kommande forskningspropositionen, och berättar om ett antal slående exempel på hur förutsättningslös grundforskning har kommit att förbättra vårt liv på jorden.

Broschyren Den oväntade nyttan presenterar ett antal exempel på när grundforskning lett till banbrytande upptäckter.Som vi alla på senare tid blivit varse är det vanligt att politiker och andra beslutsfattare gärna förespråkar forskningssatsningar inom förutbestämda strategiska områden. Det kan tyckas logiskt, men de största vetenskapliga genombrotten kommer ofta ur den fria grundforskningen, vars främsta mål är att ge nya kunskaper om vetenskapligt intressanta frågor. Den pågående försämringen av förutsättningarna för den fria forskningen försämrar också förutsättningarna för en positiv samhällsutveckling.

Med broschyren vill akademien lyfta fram några exempel på hur grundläggande forskning utan att vara styrd av tankar på tillämpningar ändå varit till stor nytta för samhället. Historien är full av oväntade upptäckter som nu är grunden för självklara ting i vardagen som vårt uppkopplade IT-samhälle, sjukvård och läkemedel som håller oss friska eller nya material med fantastiska egenskaper. Skriften sprids främst till journalister, riksdagspolitiker och gymnasielärare. Den kan laddas ner under Dokument till höger eller beställas från akademiens reception, info@kva.se.

 

Uppslag ur Den oväntade nyttan, magnetkameror som används i sjukvården över hela världen bygger på något som från början var en irriterande störning i grundläggande forskning om atomkärnor. Form och illustration: Ingrid Hernvall Foto: Kajsa Wåghals 

Projektet har finansierats av Kjell och Märta Beijers Stiftelse, Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare, Sven och Dagmar Saléns stiftelse och Wenner-Gren Stiftelserna.

/erik.huss(at)kva.se