"att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället"

Akademinyheter

Akademinyheter är nyhetsbrevet för ledamöter och personal vid Kungl. Vetenskapsakademien. Från och med september 2011 publiceras det som elektroniskt nyhetsbrev, se menyerna till vänster. Tidigare nummer finns under Dokument till höger.