"att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället"

Nyheter 2008–2001

December

November

Oktober

 • Nils Dencker invald i matematikklassen

  2008-10-14 Nyhet: Akademien invalde vid sin ordinarie sammankomst den 8 oktober professor Nils Dencker, Lunds universitet, till svensk ledamot av klassen för matematik.
 • Ekonomipriset 2008

  2008-10-13 Pressmeddelande: Årets pristagare belönas för sin forskning om utrikeshandel och ekonomisk geografi. Han har visat hur stordriftsfördelar påverkar handelsmönster och lokalisering av ekonomisk verksamhet.
 • Nobelpriset i kemi 2008

  2008-10-08 Pressmeddelande: Det grönt fluorescerande proteinet, GFP, har sedan upptäckten 1962 gått från att vara ett märkligt fenomen i en vacker manet, till att bli ett av biovetenskapens viktigaste verktyg. Med hjälp av GFP kan forskare följa tidigare osynliga biologiska förlopp.
 • Nobelpriset i fysik 2008

  2008-10-07 Pressmeddelande: Varför finns det någonting istället för ingenting? Varför finns det så många olika elementarpartiklar? Årets Nobelpristagare har kommit med teoretiska insikter som har gett en djupare förståelse för vad som händer djupt inne i materiens minsta vrår.

September

Augusti

Juli

Juni

 • Volvos miljöpris till akademiledamoten Crawford Buzz Holling

  2008-06-13 Nyhet: Crawford Buzz Holling, Emeritus Eminent Professor in Ecological Sciences vid University of Florida, USA och ledamot av akademiens klass för biologiska vetenskaper tilldelas Volvos miljöpris 2008.
 • Beatrice Malmer blir första akademiforskaren i klinisk onkologi

  2008-06-13 Pressmeddelande: Akademiens första särskilda forskartjänst i klinisk onkologi (cancerforskning) har tilldelats docent Beatrice Malmer, Institutionen för strålningsvetenskaper, Umeå universitet. Tjänsten löper i fem år och finansieras av stiftelsen Acta Oncolgica.
 • Björn von Sydow invald i Vetenskapsakademien

  2008-06-11 Nyhet: Den 11 juni valdes Björn von Sydow in i akademiens klass för humaniora och för framstående förtjänst om vetenskap. Han är ordförande i Vetenskapsrådet och har under lång tid visat ett stort intresse för svensk forskning och dess betydelse för landet.

Maj

 • Första Kavlipriset i neurovetenskap till akademiledamoten Sten Grillner

  2008-05-28 Nyhet: Sten Grillner, professor i fysiologi vid Karolinska Institutet och ledamot av akademiens klass för biologiska vetenskaper tilldelas det första Kavlipriset i neurovetenskap ”för upptäckter om neurala kretsars utvecklingsmässiga och funktionella logik”.
 • Christer Fuglesang föreläser på Vetenskapsakademien

  2008-05-20 Pressmeddelande: Sveriges ende astronaut, som också är docent i experimentell partikelfysik, resonerar kring frågan om vi bör satsa på bemannade eller obemannade rymdfärder. Hans arbete vid rymdstationen ISS under 2006 sätts i perspektiv till framtida aktiviteter i rymden
 • H.M. Konungen inviger ”Planeten jorden” den 26 maj

  2008-05-19 Pressmeddelande: Konungen är internationell beskyddare för ”International Year of Planet Earth”, ett globalt initiativ grundat av UNESCO och Internationella geologunionen. Invigningen sker i Beijersalen kl 11:00 och åtföljs av föredrag riktade mot medier och allmänhet.
 • Ny ledamot med gränsöverskridande forskning

  2008-05-14 Nyhet: Anders Lindroth, professor i naturgeografi vid Lunds universitet, valdes in i akademien vid den ordinarie sammankomsten 14 maj. Hans forskning kring kolbalansen och skogsmarkers förmåga att ta upp koldioxid har stor betydelse för klimatforskningen.
 • Rolf Schockprisen 2008

  2008-05-11 Pressmeddelande: Filosofen Thomas Nagel, New York University, NY, USA, matematikern Endre Szemerédi, Rutgers, The State University of New Jersey, NJ, USA, konstnären Mona Hatoum och musikern Gidon Kremer tilldelas Rolf Schockprisen 2008.

April

 • Kan solenergi lösa världens framtida energibehov?

  2008-04-30 Pressmeddelande: Denna fråga behandlas under ett internationellt solsymposium på Kungl. Vetenskapsakademien den 5 maj. Om så bara 1% av jordens öknar användes för solenergi skulle detta kunna täcka elektricitetsbehovet för 10 miljarder människor.
 • Letterstedska priset till brilliant matematik med många tillämpningar

  2008-04-10 Nyhet: Kungl. Vetenskapsakademien beslutade vid sin ordinarie sammankomst den 9 april att utdela Letterstedtska priset för särskilt maktpåliggande vetenskapliga undersökningar 2008 till Henrik Shahgholian, professor i matematik vid Kungliga Tekniska högskolan.
 • Ny ledamot utforskar vår forntid med laboratorieanalyser

  2008-04-09 Nyhet: Den 9 april valdes professor Kerstin Lidén från Stockholms universitet in i Vetenskapsakademiens klass för humaniora. Hennes tvärvetenskapliga forskning har ökat vår kunskap om bland annat diet och släktskap under forntiden.

Mars

 • Sveriges största nationella forskarpriser offentliggjorda

  2008-03-31 Pressmeddelande: Göran Gustafssonprisen – de största nationella prisen för naturvetenskaplig forskning – anses vara de mest eftertraktade och prestigefyllda prisen bland yngre svenska forskare. De fem pristagarna får dela på 23 miljoner kronor.
 • Hearing om biodrivmedel 9 april

  2008-03-30 Pressmeddelande: Debatten om vad vi ska driva våra fordon med har gått het den senaste tiden, men vad betyder alla siffror och enheter? Vad kan Sverige göra för att driva utvecklingen framåt? Trots att trafiken ökar för varje år måste de totala växthusgasutsläppen minska
 • Fyra framstående forskare invalda

  2008-03-17 Nyhet: Den 12 mars valdes Per-Olof Berggren, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna, Olle Lindvall, Universitetssjukhuset i Lund, Catharina Larsson, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna, och Mats Viberg, Chalmers tekniska högskola, Göteborg, in i akademien.
 • Akademien stöder fri tillgång till forskningsresultat

  2008-03-11 Nyhet: Akademien har undertecknat Berlindeklarationen om Open Access, ett publiceringssätt där forskaren gör sina publikationer fritt tillgängliga på Internet. Grundtanken är att offentligt finansierade forskningsresultat också ska vara offentligt tillgängliga.

Februari

 • Svenska forskare belönas för forskningsinsatser

  2008-02-24 Pressmeddelande: Fyra svenska forskare hedras med priser och belöningar från Kungl. Vetenskapsakademien för sina forskningsinsatser inom kvantkaos hos atomer, nanofysik, högklassig kombinatorik samt populationsgenetik och evolutionär anpassning hos träd.
 • Tobias Priset – nytt vetenskapligt pris för forskning kring benmärgstransplantation

  2008-02-19 Pressmeddelande: Kungl. Vetenskapsakademien har fått i uppdrag av Tobias Stiftelsen att utse mottagare till ett nyinrättat vetenskapligt pris för forskning rörande problem av betydelse för benmärgstransplantation.
 • Nya ledamöter invalda i akademien

  2008-02-15 Nyhet: Under den ordinarie sammankomsten onsdagen den 13 februari valdes professor Sheila Kirkwood vid Institutet för rymdfysik i Kiruna och dr Oded Schramm vid Microsoft Research Redmond, USA in i akademien.
 • Ingvar Lindqvistprisen 2008

  2008-02-14 Pressmeddelande: Fem lärare från Stockholm, Skövde, Sundsvall och Sandviken får årets lärarpris för sina engagerade insatser i matematik, fysik, kemi och biologi. Prissumman är på 25.000 kr per prisområde och 20.000 kr till respektive skola.

Januari

 • Söderbergs forskningsprofessur i medicin tillsatt

  2008-01-31 Pressmeddelande: Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat att tilldela Söderbergs donationsprofessur i medicinsk forskning till Nils-Göran Larsson vid Karolinska Institutet. Larssons forskningsinriktning har hittills legat inom studiet av mitokondrier.
 • Förslag till forskningsstrategi 2009–2012

  2008-01-28 Pressmeddelande: Vetenskapsakademien har inlämnat ett remissvar till regeringen hur Sverige bör stärka sin forskning under de kommande fyra åren, både nationellt och internationellt. Nedanstående nio punkter sammanfattar det förslag som i sin helhet bifogas detta utskick.
 • Priser och belöningar till svenska forskare

  2008-01-24 Pressmeddelande: Fem svenska forskare belönas av akademien för insatser inom vitt skilda områden, såsom mitokondriestudier (cellernas ”kraftstationer”), författarskap, översättning av kinesisk litteratur, ekonometriska teorier och laserbaserad partikelacceleration.
 • Två fysiker och en statsvetare invalda i akademien

  2008-01-23 Nyhet: Vid den allmänna sammankomsten 16 januari invaldes Gunnar Ingelman, Uppsala universitet, Lene Vestergaard Hau, Harvard University, Cambridge, USA och Daniel Tarschys, Stockholms universitet i akademien.
 • Nya särskilda forskartjänster inom klinisk onkologi

  2008-01-23 Nyhet: Vetenskapsakademien finansierar med medel från stiftelsen Acta Oncologica två tjänster för forskning inom klinisk onkologi (cancerforskning). De två halvtidstjänsterna omfattar en period på 5 år med möjlighet att förlägga forskningen utomlands i 1–2 år.
 • Crafoordpriset i matematik och astronomi 2008

  2008-01-16 Pressmeddelande: Årets pris tilldelas Maxim Kontsevich, Edward Witten och Rashid Alievich Sunyaev. Det belönar matematiska upptäckter av betydelse för de grundläggande naturlagarna, samt forskning om svarta hål och det tidiga universum.
 • Crafoordpriset 2008: matematik och astronomi

  2008-01-15 Pressmeddelande: På torsdag den 17 januari 2008, kl. 08:00 (svensk tid) offentliggörs årets Crafoordpristagare, som i år rör områdena matematik och astronomi. Pressmeddelande och populärvetenskapligt material skickas då ut och sakkunniga finns tillgängliga per telefon.