"att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället"

Nyheter 2000–1991

Oktober

 • Ekonomipriset 2000

  2000-10-11 Pressmeddelande: Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat att Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne år 2000 skall delas mellan James J. Heckman, University of Chicago, USA, och Daniel L. McFadden, University of California, Berkeley, USA.
 • Nobelpriset i fysik 2000

  2000-10-10 Pressmeddelande: Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat utdela Nobelpriset i fysik år 2000 till forskare och uppfinnare, vars arbeten lagt grunden till den moderna informationstekniken, IT,speciellt genom sina uppfinningar av snabba transistorer, laserdioder och integrerade kretsar (chips).
 • Nobelpriset i kemi 2000

  2000-10-10 Pressmeddelande: Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat utdela Nobelpriset i kemi för år 2000 gemensamt till Alan J. Heeger, University of California at Santa Barbara, USA, Alan G. MacDiarmid, University of Pennsylvania, Philadelphia, USA och Hideki Shirakawa, University of Tsukuba, Japan, "för upptäckten och utvecklandet av ledande polymerer".

Augusti

 • Nya tjänster för landets främsta unga forskare

  2000-08-22 Pressmeddelande: Excellens, originalitet, utvecklingskvalitet, ledaregenskaper... Dessa var nyckelbegrepp som Vetenskapsakademien använde sig av då åtta forskare skulle sållas fram bland drygt 400 sökande till de nya forskartjänsterna.

April

Januari