"att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället"

Vetenskapsakademien i medierna

Detta är ett urval av nyheter om Kungl. Vetenskapsakademien som är publicerade i medier och av andra organisationer världen över.Kontakt

Fredrik All
Tel +46 8 673 95 63
Mobil +46 70 673 95 63
Mail fredrik.all@kva.se