"att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället"

Vetenskapsakademien i medierna

Detta är ett urval av nyheter om Kungl. Vetenskapsakademien som är publicerade i medier och av andra organisationer världen över.Kontakt

Hans Reuterskiöld
Pressansvarig
08-673 95 44
070-673 96 50
hans.reuterskiold@kva.se