"att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället"

Vetenskapsakademien i medierna

Detta är ett urval av nyheter om Kungl. Vetenskapsakademien som är publicerade i medier och av andra organisationer världen över. Arkivet sträcker sig minst 6 månader bakåt i tiden.Kontakt

Perina Stjernlöf
Pressansvarig
08-673 95 44
070-673 96 50
perina.stjernlof@kva.se

Kungl. Vetenskapsakademien