"att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället"

Nyheter 2009

December

November

 • Tobias Priset 2009: Drygt 10 miljoner kronor till lundaforskare

  2009-11-16 Pressmeddelande: Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat utdela Tobias Priset år 2009 till Stefan Karlsson, Lunds universitet. Prismotiveringen lyder: "för hans grundläggande studier av mekanismer som reglerar blodbildande stamceller och hur metoder kan utvecklas för att föröka blodbildande stamceller i syfte att förbättra klinisk benmärgstransplantation"
 • Söderbergs forskningsprofessurer i medicin 2009 tillsatta

  2009-11-05 Pressmeddelande: Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat att tilldela Söderbergs donationsprofessurer i medicinsk forskning 2009 till Sven Enerbäck vid Göteborgs universitet och till Mats Wahlgren vid Karolinska Institutet. Professurerna, som är finansierade av Torsten och Ragnar Söderbergs stiftelser, möjliggör forskning på heltid i 5 år. Anslagen uppgår till sammanlagt 20 miljoner kronor.
 • Söderbergs forskningsprofessur och särskilda forskartjänst i ekonomiska vetenskaper 2009 tillsatta

  2009-11-05 Pressmeddelande: Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat att tilldela Söderbergs 4-åriga donationsprofessur i ekonomisk forskning 2009 till Torsten Persson vid Stockholms universitet och en 5-årig särskild forskartjänst i ekonomiska vetenskaper med stöd från Torsten och Ragnar Söderbergs stiftelser till docent Mikael Lindahl vid Uppsala universitet. Anslagen uppgår till sammanlagt 12 miljoner kronor.
 • Är fet mat farlig? Hur ska man egentligen äta? Svaren på dessa frågor utrönas på Kungl. Vetenskapsakademien den 3 november

  2009-11-03 Pressmeddelande: Omkring en tredjedel av vårt dagliga energiintag kommer från fettet i maten. En hög andel fett i maten ökar risken för viktuppgång medan typen av fett, eller kvalitén på fettet i maten, är av stor betydelse för risken att drabbas av blodfettrubbningar, insulinokänslighet och kranskärlssjukdom mm.

Oktober

 • Budskap till FN:s klimatkonferens i Köpenhamn

  2009-10-26 Nyhet: Under det internationella symposiet Energy 2050 behandlades ett budskap till FN:s klimatkonferens I Köpenhamn med rekommendationer för den framtida globala energiproduktionen. Det grundar sig i de analyser av olika energislag som akademiens energiutskott genomfört 2005-2009.
 • Akademien förordar skattelättnader för donationer till forskning

  2009-10-19 Nyhet: Vetenskapsakademien har granskat Gåvoincitamentsutredningens betänkande ”Skatteincitament för gåvor till forskning och ideell verksamhet”. I motsats till utredningen tillråder akademien en ny lagstiftning som stimulerar fler personer och företag att engagera sig i forskningen genom att skänka pengar till universitet, högskolor och ideella verksamheter.
 • Uttalande av akademien om klimatförändringar

  2009-10-16 Nyhet: Akademien har formulerat ett uttalande om det vetenskapliga kunskapsläget gällande klimatförändringar. Uttalandet behandlar klimatförändringar från ett i huvudsak naturvetenskapligt perspektiv. Samtidigt framhålls vikten av att klimatfrågan ses i ett brett samhälleligt perspektiv.
 • Ekonomipriset 2009

  2009-10-12 Pressmeddelande: Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat utdela Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne 2009 till Elinor Ostrom,Indiana University, Bloomington, IN, USA, ”för hennes analys av ekonomisk organisering, särskilt samfälligheter” och Oliver E. Williamson,University of California, Berkeley, CA, USA, "för hans analys av ekonomisk organisering, särskilt företagets gränser”.
 • Nobelpriset i kemi 2009

  2009-10-07 Pressmeddelande: Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat utdela Nobelpriset i kemi 2009 gemensamt till Venkatraman Ramakrishnan, MRC Laboratory of Molecular Biology, Cambridge, Storbritannien, Thomas A. Steitz, Yale University, New Haven, CT, USA och Ada E. Yonath, Weizmann Institute of Science, Rehovot, Israel ”för studier av ribosomens struktur och funktion”.
 • Nobelpriset i fysik 2009

  2009-10-06 Pressmeddelande: Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat utdela Nobelpriset i fysik 2009 med ena hälften till Charles K. Kao, Standard Telecommunication Laboratories, Harlow, Storbritannien och Chinese University of Hong Kong, ”för banbrytande insatser angående ljustransmission i fibrer för optisk kommunikation” , och med den andra hälften gemensamt till Willard S. Boyle och George E. Smith, Bell Laboratories,...
 • Varför högst 10 TWh vindkraft i Sverige?

  2009-10-02 Nyhet: Energiutskottet skrev i ett uttalande om vindkraft publicerat den 14 september att elproduktionen från vindkraft av ekonomiska skäl inte kan överstiga 10 TWh i Sverige. Med anledning av den intensiva debatt som detta uttalande skapat publiceras i dag ett underlag som ger en utförligare bakgrund till Energiutskottets uttalande.

September

 • Var går gränsen? ”Planetary Boundaries”: Ledande forskare identifierar globala gränsvärden för hållbar utveckling

  2009-09-23 Nyhet: I det kommande numret av den vetenskapliga tidskriften Nature har en grupp av 28 internationellt välrenommerade forskare, däribland KVA-ledamöterna Carl Folke och Henning Rodhe, gjort ett första försök att identifiera och kvantifiera nio planetära biofysiska gränsvärden – “Planetary Boundaries” – inom vilka mänskligheten bör hålla sig för att våra samhällen ska kunna fortsätta utvecklas och...
 • Nationalekonom med många forskningsområden invald i akademien

  2009-09-16 Nyhet: Onsdagen den 9 september valdes Thomas Aronsson, professor i nationalekonomi vid Institutionen för nationalekonomi, Umeå universitet, in i akademiens klass för samhällsvetenskaper.
 • Vindkraftens kapacitet överskattad

  2009-09-14 Pressmeddelande: Vindkraftens andel i elproduktionen kan av ekonomiska skäl inte överstiga 10 TWh i Sverige. Det menar Kungl. Vetenskapsakademiens Energiutskott som idag publicerar ett uttalande om vindkraft. Energimyndigheten har tidigare gjort bedömningen att det ska vara möjligt att producera 30 TWh vindkraft i Sverige år 2020.
 • Mästare i att skapa proteinkristaller får 2010 års Aminoffpris

  2009-09-10 Pressmeddelande: Gregori Aminoffpriset i kristallografi 2010 tilldelas So Iwata, Imperial College, London,
 • Frågan om liv i rymden präglar Observatoriekullens dag på lördag 12 september

  2009-09-08 Pressmeddelande: Observatoriekullens dag firas med en mängd spännande aktiviteter. I år riktas ljuset mot astrobiologi, med tankeväckande föredrag om forskning kring liv i rymden. Även kul aktiviteter för barn med astronomitema, tipspromenad, visningar i museet och möjligheten att se den tillfälliga utställningen Är det någon där? Tankar om liv i rymden under 400 år.

Juli

 • Ny webbplats

  2009-07-03 Nyhet: Välkommen till akademiens nya webbplats! Vi hoppas att den nya strukturen och designen ska göra det lättare för er att hitta det ni söker.

Juni

Maj

 • Nyinvalda akademiledamöter - från kvantfysik till poesi

  2009-05-18 Nyhet: Vid den ordinarie sammankomsten onsdagen den 6 maj valdes två nya ledamöter in i Vetenskapsakademien: Thors Hans Hansson, professor i teoretisk fysik vid Stockholms universitet, och Nina Burton, författare, essäist och poet.

April

 • Crafoorddagarna i Stockholm och Lund 11–13 maj 2009

  2009-04-23 Pressmeddelande: Träffa årets Crafoordpristagare, som belönas ”för sina pionjärinsatser vid isolering av interleukiner, samt bestämning av deras egenskaper och betydelse vid uppkomst av inflammatoriska sjukdomar”. Crafoorddagarna startar i Stockholm och fortsätter i Lund.
 • Stjärnforskare invald i akademien

  2009-04-23 Nyhet: Åke Nordlund, professor vid Niels Bohr Institutet, Köpenhamns universitet, valdes in i akademiens klass för astronomi och rymdvetenskap den 15 april. Hans forskning har på ett avgörande sätt ökat vår kunskap om stjärnors sammansättning och ursprung.
 • Jubileumsföreläsning om hur vi håller klimat- och ekosystemförändringar under farliga gränser

  2009-04-23 Pressmeddelande: Vetenskapskademiens nye ledamot inom geovetenskap, professor VEERABHADRAN RAMANATHAN, håller den första s.k. Gordon Goodman-föreläsningen på temat: "Strategies for containing climate change below dangerous levels".
 • Psykologipris till ung sömnstörningsforskare

  2009-04-20 Pressmeddelande: Svenska nationalkommittén för psykologi har delat ut 2008 års vetenskapliga pris till yngre forskare i psykologi till fil.dr Markus Jansson-Fröjmark, Örebro universitet.
 • Lindbomska belöningen 2009

  2009-04-17 Nyhet: Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat att utdela den Lindbomska belöningen 2009 till dr Maria Selmer, Uppsala universitet, ”för hennes mycket betydelsefulla arbete som resulterat i en högupplöst struktur av 70S-ribosomen komplexad med mRNA och tRNA”.
 • Söderbergska priset 2009

  2009-04-16 Pressmeddelande: Akademien har beslutat utdela Söderbergska priset inom rättsvetenskap 2009 på 1 miljon kronor till Lennart Pålsson, Juridiska institutionen, Lunds universitet ”för hans synnerligen framstående vetenskapliga arbeten inom den internationella privaträtten”.
 • Priser och medaljer utdelade under Kungl. Vetenskapsakademiens 187:e Högtidsdag

  2009-04-08 Pressmeddelande: Under akademiens Högtidsdag 31 mars belönades 19 framstående forskare och lärare med priser och belöningar om sammanlagt drygt 24 miljoner kronor.

Mars

 • Sveriges största nationella forskarpriser

  2009-03-31 Pressmeddelande: Göran Gustafssonprisen – de största nationella prisen för naturvetenskaplig forskning – anses vara de mest eftertraktade och prestigefyllda prisen bland yngre svenska forskare. De fem pristagarna får dela på 23 miljoner kronor.
 • Presskonferens: Göran Gustafssonprisen 2009

  2009-03-22 Pressmeddelande: Välkommen till offentliggörandet av Göran Gustafssonprisen, Sveriges största nationella naturvetenskapliga forskarpris.
 • Nyinvald ledamot forskar om immunförsvar

  2009-03-16 Nyhet: Ylva Engström, professor i molekylärbiologi vid Institutionen för molekylärbiologi och funktionsgenomik, Stockholms universitet, valdes in i akademiens klass för biologiska vetenskaper under akademiens sammankomst den 11 mars.
 • Författare, översättare och forskare belönas av Vetenskapsakademien

  2009-03-12 Nyhet: Vetenskapsakademien belönar lysande författarskap och översättningar samt forskning kring insekters doftsinnen och röda jättestjärnor med Letterstedtska priserna och Strömer-Ferrnerska belöningen.
 • Fjällrävens räddare får vetenskapligt pris

  2009-03-05 Pressmeddelande: Akademien har utsett professor Anders Angerbjörn vid Zoologiska institutionen, Stockholms universitet, till mottagare av Sture Centerwalls pris, som tilldelas ”personer som i naturskyddslagens anda gjort sig förtjänta om djurlivets fortbestånd i Sverige”.

Februari

 • Naturvetenskaplig undervisning i svenska skolor undermålig

  2009-02-20 Pressmeddelande: I en debattartikel i dagens Göteborgs-Posten hävdar fem professorer från svenska universitet (alla knutna till akademien) att bristfällig undervisning i naturvetenskap och teknik i svenska skolor skapar ett demokratiproblem.
 • Ingvar Lindqvistprisen 2009

  2009-02-13 Pressmeddelande: Fyra lärare från Hedemora, Skurup, Malmö och Stockholm får årets lärarpris för sina engagerade insatser i matematik, fysik, biologi och NO. Prissumman är på 50 000 kr per prisområde och 20 000 kr till respektive skola.
 • Många nya ledamöter invalda i akademien

  2009-02-12 Pressmeddelande: Under den ordinarie sammankomsten onsdagen den 11 februari valdes sju framstående forskare inom matematik, astronomi, fysik och biologi in i akademien. Deras forskning sträcker sig från geometri och systematisk botanik till stjärnor och svarta hål.
 • Svenska forskare belönas för forskningsinsatser

  2009-02-12 Pressmeddelande: Sju svenska forskare hedras med priser och belöningar från Kungl. Vetenskapsakademien för sina forskningsinsatser inom harmonisk analys, immunbristsjukdomar, rationella aktörer, kometkärnors gasutflöden, proteinveckning och molekylära vetenskaper.
 • Bok i dubbelt elefantformat blir nationalgåva till Sverige

  2009-02-09 Pressmeddelande: På onsdag den 11 februari mottar Sverige via Kungl. Vetenskapsakademien det enda exemplaret av den världsunika fotoboken om tulpaner – Tulipae Hortorum.
 • Sydkorea och Sverige samarbetar kring framtidens energifrågor

  2009-02-06 Pressmeddelande: På dagens energisymposium ”Emerging technologies in energy research” vid Kungl. Vetenskapsakademien presenteras planer för framtidens energilösningar inom tre teman: batterier, solenergi och kärnkraft.
 • Söderbergs forskningsprofessur i medicin tillsatt

  2009-02-01 Pressmeddelande: Akademien har beslutat tilldela Söderbergs donationsprofessur i medicinsk forskning 2009 till Christer Betsholtz vid Karolinska Institutet. Professuren finansieras av Torsten och Ragnar Söderbergs stiftelser och möjliggör forskning på heltid i 5 år.

Januari

 • Ny ledamot forskar om nya material

  2009-01-22 Nyhet: Under sammankomsten den 14 januari valdes Lars Hultman, professor i tunnfilmsfysik vid Linköpings universitet, in i akademiens klass för tekniska vetenskaper. Han forskar om tunna skikt av metaller, halvledare och keramiska material.
 • Crafoordpriset i polyartrit 2009

  2009-01-15 Pressmeddelande: Årets Crafoordpris tilldelas Charles Dinarello , USA, Tadamitsu Kishimoto , Japan och Toshio Hirano , Japan,