"att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället"
Nyhet 2017-03-09
 

Från supernovor till fladdermöss – spännande forskning belönas av Vetenskapsakademien

Forskning kring supernovor, brottslighet, fladdermöss och stabila kurvor belönades vid akademiens ordinarie sammankomst den 8 mars.

Strömer-Ferrnerska belöningen 2017

Josefin Larsson, KTH. Foto: Markus Marcetic (c) Knut och Alice Wallenbergs Stiftelsepå 10 000 kronor tilldelades Josefin Larsson, KTH, ”för studiet av kosmiska gammablixtar, aktiva galaxstjärnor och supernovor, där teori och observationer utnyttjas med framgång för att bl.a. testa explosionsmodeller för supernovor.”

Priset kommer att överlämnas vid akademiens ordinarie sammankomst den 13 december.

Kontaktuppgifter
Tel: 073-765 24 59
E-post: josla@kth.se 

 

   

Arnbergska priset 2017

Sebastian Axbard, University of Londonpå 50 000 kronor tilldelades Sebastian Axbard, University of London, ”för att i avhandlingen ’Crime, Corruption and Development’ ha genomfört kreativa och självständiga analyser av brottslighet i en utvecklingskontext.”

Priset kommer att överlämnas vid akademiens ordinarie sammankomst den 12 april. 

Kontaktuppgifter
Tel: +44 20 788 288 33
E-post: s.axbard@qmul.ac.uk 

 

    

Sture Centerwalls pris

Jens Rydell, Lunds universitetpå 15 000 kronor tilldelades Jens Rydell, Lunds universitet, ”för sin forskning och sitt arbete för att sprida kunskap till allmänheten om fladdermöss och de hot som de utsätts för i vår moderna värld.”

Priset kommer att överlämnas vid akademiens ordinarie sammankomst den 10 maj.

Kontaktuppgifter
Tel: 070-518 14 31
E-post: jens.rydell@biol.lu.se

  

 

Sparreska priset 2017

Dan Petersen, Köpenhamns universitet. Foto: Köpenhamns universitetpå 75 000 kronor tilldelades Dan Petersen, Köpenhamns universitet, ”för hans arbeten angående modulirum av stabila kurvor och deras tautologiska ringar.”

Priset kommer att överlämnas vid akademiens ordinarie sammankomst den 12 april.

Kontaktuppgifter
Tel: +45 35 33 47 30
E-post: danpete@math.ku.dk