"att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället"
Nyhet 2017-01-31
 

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse – Jubileumssymposier

För att uppmärksamma 100 år av stöd till framstående svensk forskning och utbildning arrangerar Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, i samarbete med Kungl. Vetenskapsakademien och svenska universitet, en serie symposier inom de ämnesområden där stiftelsen har bidragit med betydande ekonomiskt stöd genom åren.

Hundraårsjubileet kommer att firas med följande symposier:

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse grundades 1917. Stiftelsens ändamål är att verka landsgagneligt och stödja svensk grundforskning och utbildning inom i huvudsak medicin, teknik och naturvetenskap. Detta görs genom stöd till excellenta enskilda forskare samt genom projektanslag.

Under Stiftelsens 100 år har 24 miljarder kronor, varav 1,7 miljarder kronor årligen de senaste åren, beviljats till excellent forskning och utbildning vilket gör Stiftelsen till Sveriges största privata forskningsfinansiär och en av de största i Europa.