"att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället"
Nyhet 2016-03-11
 

Akademien belönar forskare med tre priser

Kungl. Vetenskapsakademien har vid sin allmänna sammankomst den 9 mars beslutat om utdelning av Arnbergska priset, Sture Centerwalls pris samt Strömer-Ferrnerska belöningen. 

Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat om utdelning av Arnbergska priset, Sture Centerwalls pris samt Strömer-Ferrnerska belöningen för år 2016.

Thomas Schön, Uppsala universitetArnbergska priset på 50 000 kronor, för gott arbete i teknisk vetenskap, går till Thomas Schön, Uppsala universitet ”för väsentliga bidrag till olinjär identifiering och partikelfilter”.

Kontaktuppgifter
Thomas Schön
018 - 471 2594
email: thomas.schon@it.uu.se
Thomas Schön, Uppsala universitet

 

 

 

 

Sture Centerwalls pris på 20 000 kronor till personer som i naturskyddslagens anda gjort sig förtjänta om djurlivets fortbestånd i Sverige går till Sören Svensson, Lunds universitet och Åke Lindström, Lunds universitet, ”för deras arbete med att bygga upp och kvalitetssäkra Svensk Fågeltaxering”.

Sören Svensson/Åke Lindström Lunds universitet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktuppgifter
Sören Svensson
046 222 38 21
soren.svensson@biol.lu.se
Sören Svensson, Lunds universitet

Åke Lindström
046 222 49 68
ake.lindstrom@biol.lu.se
Åke Lindström, Lunds universitet

 

 Serik Sagitov, Chalmers tekniska högskolaStrömer-Ferrnerska belöningen på 10 000 kronor åt en svensk medborgare, vilken utfört framstående vetenskapligt arbete inom matematik går till Serik Sagitov, Chalmers tekniska högskola, ”för hans bidrag till stokastisk populationsdynamik, både förgreningsprocesser och den koalescens som beskriver fylogeniprocessen, särskilt hans generalisering av Kingmans kaolescent till vad som idag är känt som Sagitov-Pitmans koalescent”.

Kontaktuppgifter 
Serik Sagitov
031 772 53 51
serik@chalmers.se
Serik Sagitov, Chalmers tekniska högskola

Kontakt

HANS REUTERSKIÖLD
Pressansvarig/Press Officer
Tel +46 8 673 95 44
Mobil +46 70 673 96 50
Mail: hans.reuterskiold@kva.se