"att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället"
Nyhet 2016-03-11
 

Akademien belönar forskare med tre priser

Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat om utdelning av Arnbergska priset, Sture Centerwalls pris samt Strömer-Ferrnerska belöningen för år 2016


Arnbergska priset
på 50 000 kronor, för gott arbete i teknisk vetenskap, går till Thomas Schön, Uppsala universitet ”för väsentliga bidrag till olinjär identifiering och partikelfilter”.

Kontaktuppgifter
Thomas Schön
018 - 471 2594
email: thomas.schon@it.uu.se
Thomas Schön, Uppsala universitet

Sture Centerwalls pris på 20 000 kronor till personer som i naturskyddslagens anda gjort sig förtjänta om djurlivets fortbestånd i Sverige går till Sören Svensson, Lunds universitet och Åke Lindström, Lunds universitet, ”för deras arbete med att bygga upp och kvalitetssäkra Svensk Fågeltaxering”.

Kontaktuppgifter
Sören Svensson
046 222 38 21
soren.svensson@biol.lu.se
Sören Svensson, Lunds universitet

Åke Lindström
046 222 49 68
ake.lindstrom@biol.lu.se
Åke Lindström, Lunds universitet

Strömer-Ferrnerska belöningen på 10 000 kronor åt en svensk medborgare, vilken utfört framstående vetenskapligt arbete inom matematik går till Serik Sagitov, Chalmers tekniska högskola, ”för hans bidrag till stokastisk populationsdynamik, både förgreningsprocesser och den koalescens som beskriver fylogeniprocessen, särskilt hans generalisering av Kingmans kaolescent till vad som idag är känt som Sagitov-Pitmans koalescent”.

Kontaktuppgifter
Serik Sagitov
031 772 53 51
serik@chalmers.se
Serik Sagitov, Chalmers tekniska högskola