"att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället"

Nyheter 2015

December

 • International Geosphere-Biosphere Programme avslutas

  2015-12-21 Nyhet: International Geosphere-Biosphere Programme (IGBP) kommer att avslutas den 31 december 2015. Akademin har varit värd för programmets sekretariat sedan starten 1987.
 • Materialfysiker invald i akademien

  2015-12-18 Nyhet: Vid den ordinarie sammankomsten 16 december valdes Björgvin Hjörvarsson, professor i materialfysik vid Uppsala universitet, in akademiens klass för fysik.
 • Pi-priset 2015 till Göran Frankel

  2015-12-14 Nyhet: Pi-priset 2015 tilldelas Göran Frankel för sitt bokmanus ”Den själfulla zombien - vetenskapens paradoxala människobild” -  en fantasifull tankeresa in i framtiden på saklig grund. 
 • Akademiens inspel till forskningspropositionen på SvD Brännpunkt

  2015-12-10 Nyhet: På SvD Brännpunkt publiceras i dag akademiens artikel om den forskningspolitiska propositionen, där årets Nobelpriser presenteras som fingervisningar om hur en förnuftig forskningspolitik borde se ut. Arbetet som lett fram till priserna har tagit lång tid – och det har tillåtits att ta lång tid. Att bara kortsiktigt beställa innovationer skulle alla förlora på.
 • Akademien på DN Debatt mot homeopatiska produkter

  2015-12-10 Nyhet: I dagens DN kritiserar 11 akademiledamöter, varav 4 Nobelpristagare, förslaget att antroposofiska homeopatiska produkter ska införlivas i den svenska läkemedelslagstiftningen. Riksdagen ska inom kort besluta i frågan. 
 • Akademien positiv till lärarutbildning för forskare

  2015-12-08 Nyhet: Vetenskapsakademien är i stort mycket positiv till Utbildningsdepartementets förslag om kompletterande pedagogisk utbildning för personer med forskarexamen. Förslaget ligger i linje med akademiens egna engagemang i skolfrågor. 
 • Satsning på unga forskare – 29 nya Wallenberg Academy Fellows

  2015-12-03 Pressmeddelande: Årets Wallenberg Academy Fellows bedriver bland annat forskning om nya behandlingar av leukemi, om matematik som kan bana väg för kvantdatorer, om olika länders arbete med migranter och asylsökande samt om material som kan omvandla spillvärme till elektricitet.

November

 • Tre nya ledamöter invalda i akademien

  2015-11-19 Nyhet: Vid den ordinarie sammankomsten den 11 november valdes Nikolai Piskunov, professor i observationell astrofysik vid Uppsala universitet, in i akademiens klass för astronomi och rymdvetenskap. Emmanuelle Charpentier, professor i mikrobiologi och Director vid Max Planck Institute for Infection Biology, Berlin, Tyskland, och Abdel El Manira, professor i neurovetenskap vid Karolinska Institutet,...
 • Ledig tjänst: Forskarhandläggare till Vetenskapsakademien

  2015-11-09 Nyhet: Är du i början av din karriär, trivs i en akademisk miljö och har ett intresse för administration? Nu söker vi en forskarhandläggare till Kungl. Vetenskapsakademien.
 • Ledig tjänst: Priskoordinator, vikariat, till Vetenskapsakademiens kansli

  2015-11-09 Nyhet: Har du ett intresse för administration och trivs i en akademisk värld? Nu söker vi en vikarierande priskoordinator till Kungl. Vetenskapsakademien.
 • Ledig tjänst: Kungl. Vetenskapsakademien söker redovisningskunnig projektcontroller

  2015-11-02 Nyhet: Vi söker dig med högskoleutbildning inom ekonomi och några års erfarenhet av redovisning. Som controller är du spindeln i nätet och följer upp och koordinerar ekonomirelaterade frågor i projekt både gentemot utförare och finansiärer. I din roll som projektcontroller kommer du att arbeta en hel del självständigt samt ha flera olika kontaktytor såväl internt som externt.

Oktober

 • EASAC uttalande

  2015-10-28 Nyhet: EASACs senaste uttalande Facing critical decisions on climate change in 2015 tar upp några av de vetenskapliga frågor som kommer att vara mycket viktigt att reflektera kring under de kommande förhandlingarna vid COP21 i Paris.
 • Ny EASAC-studie om forskning och ansvar vid Gain of function-studier

  2015-10-30 Nyhet: I Gain of function-studier är gener i virus experimentellt modifierade för att studera mekanismen för virusspridning. I en ny rapport från EASAC diskuteras riskerna och fördelarna med denna typ av forskning och man rekommenderar en riskbedömning baserad på fall till fall samt en ökad offentlig dialog.
 • Akademien presenterar sitt inspel till forskningspropositionen

  2015-10-22 Nyhet: Akademien anser att det för att förverkliga det vetenskapliga uppdragets grundläggande ändamål krävs en rationell rollfördelning mellan producenterna av kunskap och dess användare. Rollfördelningen mellan forskarvärld och övrig samhällsvärld är viktig av flera skäl. Dels behöver forskarna ett oberoende i syfte att undvika icke-vetenskaplig snedvridning av sin verksamhet.  Dels är oberoendet...
 • Henning Rodhe får Volvo Environment Prize 2015

  2015-10-21 Nyhet: Henning Rodhe, ledamot av Kungl. Vetenskapskapsakademin, tilldelas Volvo Environment Prize 2015.
 • Två nya ledamöter invalda i Akademien

  2015-10-15 Nyhet: Vid den ordinarie sammankomsten den 7 oktober valdes Eva Lindroth, Stockholms Universitet, in som svensk ledamot i klassen för fysik och John Wettlaufer, Yale university, in som utländsk ledamot i klassen för fysik.
 • Ekonomipriset 2015

  2015-10-12 Pressmeddelande: Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat utdela Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne 2015 till Angus Deaton , Princeton University, NJ, USA
 • Falska e-mail i omlopp

  2015-10-01 Nyhet: Falska e-mail gällande Nobelpriset i fysik från kapade adresser är just nu i omlopp. Akademien vill klargöra att dessa uttalanden om Nobelpriset inte har skickats från Nobelkommittéernas ledamöter. 
 • Nobelpriset i kemi 2015

  2015-10-07 Pressmeddelande: Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat utdela Nobelpriset i kemi 2015 till Tomas Lindahl , Francis Crick Institute och Clare Hall Laboratory, Hertfordshire, Storbritannien, Paul Modrich , Howard Hughes Medical Institute och Duke University School of Medicine, Durham, NC, USA och Aziz Sancar , University of North Carolina, Chapel Hill, NC, USA
 • Nobelpriset i fysik 2015

  2015-10-06 Pressmeddelande: Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat utdela Nobelpriset i fysik 2015 till Takaaki Kajita , Super-Kamiokande Collaboration, University of Tokyo, Kashiwa, Japan och Arthur B. McDonald , Sudbury Neutrino Observatory Collaboration, Queen’s University, Kingston, Kanada

September

 • Vacancy: Research Assistant at the Global Economic Dynamics and the Biosphere

  2015-09-24 Nyhet: We are currently looking for a research assistant with a Bachelor's, or Master's Degree to help us advance a new research initiative about financial markets and the biosphere.
 • Ledig tjänst: Fastighetsförvaltare kulturfastigheter

  2015-09-11 Nyhet: Har du ett intresse för kulturhistoriska byggnader och trivs i en akademisk värld? Nu söker vi en ny förvaltare till Kungl. Vetenskapsakademien.
 • Ledig tjänst: Research and Communications Officer till SSEESS

  2015-09-10 Nyhet: The Swedish Secretariat for Environmental Earth System Sciences, SSEESS, söker en Research and Communications Officer till sitt sekretariat som är placerat vid Kungl. Vetenskapsakademien i Stockholm.
 • Gregori Aminoffs Pris 2016

  2015-09-10 Pressmeddelande: Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat tilldela Gregori Aminoffs pris i kristallografi 2016 till professor Poul Nissen, Aarhus universitet, Danmark, och professor Chikashi Toyoshima, University of Tokyo, Japan, "för deras grundläggande bidrag till förståelsen av den strukturella bakgrunden för ATP-driven transport av katjoner över cellmembran" . Prissumman är på totalt 100 000 kronor. 
 • Känner du en fantastisk lärare?

  2015-09-08 Nyhet: Då kan du nominera honom eller henne till Vetenskapsakademiens lärarpris, Ingvar Lindqvistprisen 2016. Fyra priser delas ut till lärare i grundskolan eller gymnasieskolan som gjort stora pedagogiska insatser inom matematik och/eller naturvetenskapliga ämnen.

Juli

 • Akademiens nya ledning tillträder

  2015-07-01 Nyhet: I dag tillträder Christina Moberg, professor i organisk kemi vid KTH, uppdraget som Kungl. Vetenskapsakademiens preses (ordförande), samtidigt som Göran K. Hansson, professor i kardiovaskulär forskning vid Karolinska Institutet, tar över tjänsten som Kungl. Vetenskapsakademiens ständige sekreterare.

Juni

 • Vetenskapsakademien i Almedalen

  2015-06-26 Nyhet: På söndag börjar årets Almedalsvecka och Vetenskapsakademien deltar i Vetenskapsrådets seminarium ”Forskningens framtid – hur skapar vi bättre förutsättningar?”. Inför kommande forskningsproposition diskuteras hur goda forskningsidéer och forskningsmiljöer ska ges bästa möjliga förutsättningar att utvecklas.
 • Ny rapport av Energiutskottet om vår elförsörjning

  2015-06-17 Nyhet: Energiområdet är idag mer dynamiskt än någonsin och står inför genomgripande förändringar såväl nationellt som internationellt. Det finns ett stort behov av objektiv sakkunskap för att kunna bedöma realistiska och hållbara energialternativ. Akademiens energiutskott publicerar i dag en rapport om balansen mellan tillförsel och efterfrågan av el i det svenska elsystemet. 
 • Umeåforskare får 1,5 miljoner i anslag för studie om hjärnans åldrande

  2015-06-15 Pressmeddelande: Kan hjärnans minnesförmåga påverkas av hur vi lever våra liv? Och hur mycket av hjärnans kognitiva förmåga grundas redan i barndomen? Sara Pudas, vid Umeå universitet, får årets stora anslag från Lennart ”Aktiestinsen” Israelssons Stiftelse för att söka svar på de frågorna. 
 • Tre nya ledamöter invalda i akademien

  2015-06-12 Nyhet: Vid den ordinarie sammankomsten den 10 juni valdes Marianne Gullberg, Lunds universitet, in som svensk ledamot i klassen för humaniora och framstående förtjänst om vetenskap. Michael J. Black, Max Planck Institute for Intelligent Systems och Universität Tübingen, samt Bradley F. Chmelka, University of California, valdes in som utländska ledamöter i klassen för tekniska vetenskaper.
 • Ny EASAC-studie om den ökande belastningen på våra hav

  2015-06-08 Nyhet: Många effekter av mänskliga aktiviteter, som klimatförändringar, föroreningar och växande kustbefolkning utgör en ökande belastning på våra hav. Detta har skapat ett akut behov av en sammanhängande förvaltning av våra havs- och kustmiljöer världen över.

Maj

 • Astronomen Sofia Feltzing invald i akademien

  2015-05-22 Nyhet: Vid den ordinarie sammankomsten den 20 maj valdes Sofia Feltzing, professor i astronomi vid Lunds universitet, in som svensk ledamot i akademiens klass för astronomi och rymdvetenskap.
 • Reduktionsfiske effektivt för att minska algblomning

  2015-05-22 Nyhet: För första gången har restaurering av övergödda sjöar genom reduktionsfiske bedömts genom en systematisk utvärdering. Genom att fiska bort mört, braxen och liknande fiskar kan man öka andelen djurplankton, som i sin tur äter växtplankton. Detta har visat sig vara en framgångsrik metod för att förbättra vattenkvaliteten.
 • Vetenskapsakademien belönar författare

  2015-05-21 Nyhet: Författaren Marie-Christine Skuncke tilldelas Letterstedtska författarpriset av akademien för sina framstående insatser.
 • Akademien yttrar sig om homeopatiska preparat

  2015-05-12 Nyhet: Vetenskapsakademien lämnar i dag in ett kritiskt yttrande över Läkemedelsverkets förslag till ändringar av hanteringen av homeopatiska preparat. Verkets förslag bygger på ett EU-direktiv som ger medlemsstater möjlighet att införa nationella bestämmelser om prekliniska studier och kliniska prövningar för godkännande av homeopatiska preparat som läkemedel.

April

 • Träffa årets Crafoordpristagare i biovetenskaper

  2015-04-21 Pressmeddelande: Under tre dagar, 5–7 maj, hedras årets Crafoordpristagare i Sverige genom symposier, prisutdelning och flera banketter. Kungl. Vetenskapsakademien välkomnar alla intresserade till föreläsningarna. För journalister anordnas exklusiva intervjutillfällen med Tomoko Ohta, en av pristagarna som i år är från Japan. 
 • Ny bok om GMO

  2015-04-20 Nyhet: Frågor som berör genmodifierade växter (GM-växter) väcker mycket känslor. Olika intressegrupper har ofta helt olika uppfattningar om dessa växters fördelar och nackdelar. Akademiledamöterna Roland von Bothmer, Torbjörn Fagerström och Stefan Jansson redogör för forskningsläget i sin nya bok ”Bortom GMO – Vetenskap och växtförädling för ett hållbart jordbruk”. 
 • Uppdaterat akademiuttalande med anledning av IPCC:s klimatrapport

  2015-04-10 Nyhet: Kungl. Vetenskapsakademien kommenterar det nuvarande kunskapsläget i klimatfrågan. Uttalandet antogs av akademien den 8 mars 2015 och är en revidering av det tidigare akademiuttalandet från 2009.
 • Fyra akademiledamöter i regeringens nya forskningsberedning

  2015-04-09 Nyhet: KVA:s ständige sekreterare Staffan Normark, Bertil Andersson, Kerstin Lindbladh-Toh och Astrid Söderbergh Widding, alla ledamöter av akademien, kommer att ingå i Regeringens forskningsberedning och bland annat bidra i arbetet med nästa forskningsproposition. 
 • Akademiledamöter i regeringens Skolkommission

  2015-04-09 Nyhet: Jan-Eric Gustafsson, ledamot av akademiens kommitté för skolfrågor, och Kerstin Sahlin är båda ledamöter av akademiens klass för samhällsvetenskaper och ingår nu i regeringens Skolkommission. Kommissionen ska arbeta för höjda kunskapsresultat, förbättrad kvalitet i undervisningen och en ökad likvärdighet i skolan.
 • Neonicotinoider: Europeiska vetenskapsakademier vill utvidga debatten bortom bin

  2015-04-09 Nyhet: EU-kommissionen införde 2013 restriktioner för användandet av neonicotinoider med syftet att skydda bin. EASAC (European Academies' Science Advisory Council), med representation från KVA, har nu granskat det vetenskapliga underlaget för effekten av de här bekämpningsmedlen, men inte bara på honungsbin utan också på andra ekosystemtjänster och på jordbruket i stort.
 • KVA-forskare får fem miljoner i anslag av Ragnar Söderbergs stiftelse

  2015-04-08 Nyhet: En forskargrupp vid Kungl. Vetenskapsakademien får ett projektanslag på fem miljoner av Ragnar Söderbergs stiftelse. I gruppen ingår Johan Gars från akademiprogrammet Global Economic and Dynamics (GEDB) samt Gustav Engström och Chandra Kiran från Beijerinstitutet. Projektet syftar till att studera hur biofysiska processer interagerar med samhällsekonomin.
 • Tre forskare prisas för viktig forskning

  2015-04-09 Nyhet: Flormanska belöningen går i år till en forskare som har upptäckt att tandens mjuka delar har ett oväntat ursprung. Sture Centerwalls pris går till en eldsjäl inom miljöövervakning och studier av bland annat rovfåglars flyttningsmönster. Årets Arnbergska pris tilldelas en forskare som i sin framstående avhandling Legitimacy for Sale: Constructing a Market for PR Consultancy, analyserar en mycket...
 • Vacancy: Future Earth Research Liaison Officers

  2015-04-08 Nyhet: Future Earth is seeking Research Liaison Officers for its globally distributed Secretariat located at Boulder (USA), Montreal (Canada), Paris (France), Stockholm (Sweden) and Tokyo (Japan).

Mars

 • Fem banbrytande forskare får dela på 24 miljoner kronor

  2015-03-31 Pressmeddelande: Göran Gustafssonprisen är ett av de mest eftertraktade och prestigefyllda prisen bland yngreforskare i Sverige. Årets fem pristagare delar på nästan 24 miljoner kronor och belönas för sin forskning om differentialekvationer och jakten på generella samband, helt nya typer av supraledare och inom kemin en spännande metod som använder röntgenfria elektronlaser för att studera biologiska molekyler....
 • Pressinbjudan till Kungl. Vetenskapsakademiens årliga högtidssammankomst

  2015-03-26 Pressmeddelande: Välkommen till Kungl. Vetenskapsakademiens årliga högtidssammankomst tisdagen den 31 mars kl. 17.00 i Grünewaldsalen, Konserthuset, Stockholm. I samband med sammankomsten utdelas många priser och belöningar till både forskare, lärare och framstående ledamöter.
 • Sveriges största satsning på matematiker fortsätter – 17 nya forskare får anslag

  2015-03-26 Pressmeddelande: Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse har, tillsammans med Kungl. Vetenskapsakademien, beslutat att stärka den matematiska forskningen i Sverige. Målet är att Sverige ska återta en internationell tätposition inom området. Totalt satsas närmare 200 miljoner kronor under en sexårsperiod.
 • Fyra svenska toppforskare först ut som Wallenberg Clinical Scholars

  2015-03-25 Pressmeddelande: Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse satsar närmare 600 miljoner kronor under en tioårsperiod inom programmet Wallenberg Clinical Scholars. De fyra första forskarna som får anslag är: Peter Andersen, Umeå universitet, Anna Wedell, Karolinska Institutet samt David Erlinge och Martin L. Olsson, båda Lunds universitet. 
 • Ledig tjänst: Kommunikatör med pressansvar (vikariat)

  2015-03-23 Nyhet: Vi söker en kommunikatör med pressansvar till ett föräldravikariat på Kungl. Vetenskapsakademiens kommunikationsavdelning. Du kommer att ha både övergripande och utföraransvar för akademiens pressaktiviteter. Som en del av vårt kommunikationsteam kommer du också att jobba med andra typer av kommunikationsarbete för många av akademiens olika verksamheter, både som projektledare och utförare.
 • Fem nya ledamöter invalda i akademien

  2015-03-13 Nyhet: Vid den ordinarie sammankomsten den 11 mars valdes Maria Falkenberg, Göteborgs universitet, Dan I. Andersson, Uppsala universitet, Gunnar C. Hansson, Göteborgs universitet, Katarina Le Blanc, Karolinska Institutet och Jan Nilsson, Lunds universitet, in som svenska ledamöter i akademien.
 • KVA belönar översättare och astronom

  2015-03-12 Nyhet: Akademien har beslutat att tilldela det Letterstedska översättarpriset 2015 till Sven-Tage Teodorsson, Göteborgs universitet, och den Strömer-Ferrnerska belöningen 2015 till Oleg Kochukhov, Uppsala universitet.

Februari

 • KVA och Sveriges unga akademi kritiska till EU-kommissionens forskningsbesparingar

  2015-02-26 Nyhet: Idag publicerar KVA och Sveriges unga akademi en gemensam debattartikel i tidningen Curie. Akademierna ställer sig starkt kritiska till EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Junckers förslag att flytta medel från den redan fastslagna EU-budgeten för forskning, Horizon 2020, som de också menar kommer att slå extra hårt mot yngre forskare.
 • Förändrad forskning krävs för att klarlägga renbetets effekter

  2015-02-23 Nyhet: Åsikterna om renars påverkan på växtligheten i fjällen har varierat över tid. EviEM, Mistras råd för evidensbaserad miljövård, har sammanställt befintlig kunskap på området. Deras utvärdering visar att forskningen måste bli mer standardiserad för att kunna besvara frågan om renbetets effekter. 
 • De får Kungl. Vetenskapsakademiens lärarpris

  2015-02-18 Pressmeddelande: Mottagarna av årets lärarpris, Ingvar Lindqvistprisen 2015, belönas för sitt inspirerande arbete i matematik, fysik, biologi och NO. Genom sina gedigna ämneskunskaper och genom att bland annat integrera olika ämnen, utveckla spännande undervisningsmetoder och använda digitala klassrum har de ökat elevernas intresse och glädje för ämnena.
 • Professor i matematik invald som ledamot

  2015-02-17 Nyhet: Vid den ordinarie sammankomsten den 11 februari 2015 valdes Hans Ringström, professor i matematik vid KTH, in som svensk ledamot i akademiens klass för matematik. 
 • Sveriges gröna guld

  2015-02-17 Pressmeddelande: Den årliga tillväxten av svenska skogar är jämförbar med Norges årliga oljeproduktion. Skogsbiomassatillväxten varje år är cirka 85 megaton (Mt) vilket omräknat i energienheter motsvarar 425 terawattimmar (TWh), alltså av samma storleksordning som Sveriges årliga energianvändning.
 • Paul Shrivastava utsedd till Executive Director för Future Earth

  2015-02-13 Nyhet: International Council for Science (ICSU) meddelar på uppdrag av Science & Technology Alliance for Global Sustainability att Paul Shrivastava utsetts till Executive Director för Future Earth.
 • Tre Uppsalaforskare belönas av akademien

  2015-02-12 Nyhet: Tre forskare från Uppsala universitet tilldelas priser för sina insatser inom matematik, medicin och astronomi.

Januari

 • Två samhällsvetare nya ledamöter av akademien

  2015-01-21 Nyhet: Vid den ordinarie sammankomsten den 14 januari valdes Peter Fredriksson, professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet, och Peter Hedström, professor i analytisk sociologi, Linköpings universitet, in som svenska ledamöter i akademiens klass för samhällsvetenskaper.
 • Söderbergska priset 2015

  2015-01-19 Nyhet: Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat att det Söderbergska priset inom ekonomiska vetenskaper 2015 tilldelas Tore Ellingsen och Magnus Johannesson, båda vid Handelshögskolan i Stockholm,
 • Debattartikel av Framtidens skola om tidiga betyg i dagens DN

  2015-01-16 Nyhet: En artikel av arbetsgruppen Framtidens skola publiceras i dag på DN Debatt. I artikeln vänder sig gruppen mot förslag om att införa betyg från och med årskurs fyra i grundskolan.
 • Fysiker tilldelas pris av akademien

  2015-01-15 Nyhet: Akademien beslutade vid sin ordinarie sammankomst den 14 januari att tilldela Johanna Rosén, Tage Erlanders pris 2015 för hennes betydelsefulla vetenskapliga insatser.
 • Crafoordpriset i biovetenskaper 2015

  2015-01-15 Pressmeddelande: Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat utdela Crafoordpriset i biovetenskaper 2015 till Richard Lewontin , Harvard University, Cambridge, MA, USA, och Tomoko Ohta , National Institute of Genetics, Mishima, Japan
 • Prissumman för Crafoordpriset höjs till 6 miljoner

  2015-01-10 Pressmeddelande: Crafoordpriset är ett internationellt vetenskapligt pris med ämnesområden som ska komplettera Nobelpriset. Nu höjs prissumman för det prestigefyllda priset från 4 miljoner till 6 miljoner kronor. Den 15 januari offentliggörs årets pristagare.