"att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället"
Nyhet 2014-12-17
 

Brev till regeringen om hot mot EU:s forskningsstöd

Kungl. Vetenskapsakademien skickade den 12 december ett brev till regeringen angående EU-kommissionens förslag om en ny investeringsfond vars finansiering hotar EU:s forskningsstöd.

EU-kommissionens president Jean-Claude Juncker har nyligen lagt fram ett förslag om att skapa en investeringsfond för att stärka Europas konkurrensförmåga och skapa nya jobb.

Eftersom en stor andel av finansieringen föreslås komma från EU:s sedan tidigare beslutade budget för forskning, Horizon 2020, anser akademien att förslaget underminerar den långsiktiga uppbyggnaden av en stark och konkurrenskraftig europeisk forskning och avråder därför bestämt från detta förslag till finansiering.

Läs hela brevet (pdf)