"att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället"
Nyhet 2014-10-20
 

Bergianska trädgårdens genbank för äppelträd ska inte försvinna

I en artikel i Dagens Nyheter skriver bloggaren Lars Epstein att Bergianska trädgårdens genbank av äppelträd ska huggas ned och ersättas av en parkeringsplats. Här publicerar Kungl. Vetenskapsakademien ett svar med rättelser av flera av de felaktiga påståendena. 

Lars Epstein skriver i sin blogg på Dagens Nyheter, den 16 oktober 2014, angående Bergianska stiftelsens klonarkiv av främst äppelträd, att Kungl. Vetenskapsakademien ”planerar att hugga ned alla träden och förvandla hela trädgården till en parkeringsplats”.

Det är fullt förståeligt att ett sådant märkligt påstående väcker många frågor – det är nämligen inte sant. Kungl. Vetenskapsakademien vill härmed reda ut en rad felaktigheter i artikeln.

Det är riktigt att övergången vid Roslagsbanan intill Plantagen och Bergianska trädgården kommer att byggas om. De senaste tio åren har ett 40-tal tillbud inträffat vid korsningen och det är främst SL som har krävt en ny lösning som kan rädda liv och samtidigt ge tågförarna en rimlig arbetssituation.

SL har initierat, bekostat och driver det projekt som pågått sedan 2008 och där slutresultatet blir två tunnlar, en för bilar och en för gångtrafikanter, under järnvägen och in i Bergianska trädgården. Biltunneln kommer att mynna ut på den plats där den viktiga genbanken finns i dag.

Detta betyder givetvis inte att arvet från genbanken ska försvinna. Genbanken kommer istället att flyttas och ympkvistar har skickats till en plantskola för ympning på nya grundstammar. De träd som går att flytta kommer att grävas upp och omplanteras. 

I Bergianska trädgårdens äppelklonarkiv finns cirka 45 äppelträd och ett fåtal päronträd. Här finns även en värdefull samling av växtsläktet Salix (vide, pil och sälg), som noga vårdas av Kungl. Vetenskapsakademien genom en donation från prästen Sven Johan Enander som under sina resor utomlands samlade in olika pilarter och planterade dessa runt sin prästgård. Samtliga arter kommer att bevaras. 

 Husmoder och Astrakan Lindesberg

Husmoder och Astrakan Lindesberg. Foto: Lena Gårder

 

Flytten innebär helt enkelt att genbanken och den tidigare parkeringsplatsen byter plats, vilket inte kommer att ge fler parkeringsplatser, som antyds i DN-artikeln. Däremot gör den nya placeringen att bilarna snabbare kan parkera, utan att behöva åka vidare in i parken. Bergianska trädgården blir därmed mindre belastad av biltrafik, vilket samtliga inblandade har sett som en positiv effekt.

En annan fördel med den nya planeringen är att äppelgenbanken inom några år kommer att öppnas upp för allmänheten. Det finns skisser på äppelstigar genom den levande genbanken med arter av stort kulturhistoriskt värde.

Bergianska institutionen finansieras av Bergianska stiftelsen och är en av Kungl. Vetenskapsakademiens vetenskapliga institutioner. Det ligger därför i allra högsta grad i akademiens intresse att bevara viktiga genbanker för framtida generationer.

Läs mer om Bergianska trädgårdens klonarkiv