"att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället"

Nyheter 2014

December

 • Oro för finansieringen av ESS

  2014-12-19 Nyhet: KVA skickade den 15 december ett brev till Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, Utbildningsdepartementet, angående den svenska finansieringen av ESS-projektet (European Spallation Source). I brevet uttrycker akademien oro för finansieringen av projektet.
 • Fysiker belönas av akademien

  2014-12-18 Nyhet: Akademien beslutade vid sin ordinarie sammankomst den 17 december att tilldela Tönu Pullerits, Lindbomska belöningen 2015 för hans betydelsefulla vetenskapliga insatser.
 • Nya ledare valda för Kungl. Vetenskapsakademien

  2014-12-18 Pressmeddelande: Vid en sammankomst i går valde Kungl. Vetenskapsakademien sina två främsta företrädare som kommer att ta över efter nuvarande preses och ständig sekreterare den 1 juli 2015. 
 • Brev till regeringen om hot mot EU:s forskningsstöd

  2014-12-17 Nyhet: Kungl. Vetenskapsakademien skickade den 12 december ett brev till regeringen angående EU-kommissionens förslag om en ny investeringsfond vars finansiering hotar EU:s forskningsstöd.
 • Vacancy: Future Earth Secretariat Global Hub Director – Sweden

  2014-12-16 Nyhet: The Future Earth Secretariat is seeking a Director for its Global Hub in Stockholm, Sweden.
 • Torsten Söderbergs akademiprofessur i medicin till Alzheimerforskare

  2014-12-16 Pressmeddelande: Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat att tilldela Kaj Blennow, Göteborgs universitet, Torsten Söderbergs akademiprofessur i medicin 2014. Professuren ska främja internationellt ledande forskning inom medicin och uppgår till sammanlagt 10 miljoner kronor.
 • Granskning av SSF slutförd

  2014-12-16 Pressmeddelande: Akademierna genomför regelmässigt granskningar av de statliga forskningsstiftelser som bildades i samband med att löntagarfonderna upplöstes. Granskningarna sker i enlighet med det ramavtal som finns mellan akademierna och stiftelserna. 
 • Akademien skickar öppet brev till regeringen

  2014-12-12 Nyhet: Kungl. Vetenskapsakademien skickade den 10 december ett öppet brev till regeringen med inbjudan till samtal kring flera viktiga forskningspolitiska frågor.
 • De blir årets Wallenberg Academy Fellows

  2014-12-04 Pressmeddelande: Sveriges största privata satsning på unga forskare fortsätter med 29 nya Wallenberg Academy Fellows. Programmet finansieras av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse med målsättningen att ge unga forskare möjligheten att ta sig an svåra och långsiktiga forskningsfrågor.

November

 • Kvantforskare invald i akademien

  2014-11-18 Nyhet: Vid den ordinarie sammankomsten den 12 november valdes professor Mohamed Bourennane vid Fysikum, Stockholms universitet, in som svensk ledamot av akademiens klass för fysik.
 • Vacancy: Research Assistant at the Global Economic Dynamics and the Biosphere

  2014-11-07 Nyhet: We are currently looking for a research assistant with a Bachelor's, or Master's Degree to help us advance a new research initiative about financial markets and the biosphere. The research assistant should preferably have a background in trade economics, agricultural economics and/or financial economics. We expect you to write, and speak fluently in English.
 • Japansk orden till Gunnar Öquist

  2014-11-06 Nyhet: Akademiens tidigare ständige sekreterare Gunnar Öquist har av Japans regering utsetts till mottagare av Uppgående solens orden, guld- och silverstjärna. Han tilldelas orden för sina betydande bidrag till att främja akademiskt utbyte och ömsesidig förståelse mellan Japan och Sverige.

Oktober

 • Dagens SvD Brännpunkt - Så kan Fridolin lösa skolkrisen

  2014-10-30 Nyhet: Under Brännpunkt i dagens Svenska Dagbladet publiceras en debattartikeln av arbetsgruppen Framtidens skola. I artikeln föreslås att den nya regeringen skapar en oberoende kommission med uppdrag att se över det svenska skolsystemet.
 • Bergianska trädgårdens genbank för äppelträd ska inte försvinna

  2014-10-20 Nyhet: I en artikel i Dagens Nyheter skriver bloggaren Lars Epstein att Bergianska trädgårdens genbank av äppelträd ska huggas ned och ersättas av en parkeringsplats. Här publicerar Kungl. Vetenskapsakademien ett svar med rättelser av flera av de felaktiga påståendena. 
 • Nanoforskare invald i akademien

  2014-10-15 Nyhet: Vid den ordinarie sammankomsten den 8 oktober valdes Heiner Linke vid Fasta tillståndets fysik, Lunds universitet, in som svensk ledamot av akademiens klass för fysik.
 • Ledig tjänst: Forskarkoordinator – Cecilia behöver en ny arbetskamrat

  2014-10-14 Nyhet: Till Kungl. Vetenskapsakademiens kansli i vackra lokaler i Frescati söker vi en ny medarbetare som tillsammans med Cecilia ska svara för att koordinera arbetet med akademiens olika forskartjänster.
 • Ekonomipriset 2014

  2014-10-13 Pressmeddelande: Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat utdela Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne år 2014 till Jean Tirole , Université Toulouse 1 Capitole, Frankrike
 • Nobelpriset i kemi 2014

  2014-10-08 Pressmeddelande: Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat utdela Nobelpriset i kemi 2014 till Eric Betzig , Janelia Research Campus, Howard Hughes Medical Institute, Ashburn, VA, USA, Stefan W. Hell , Max-Planck-Institut für biophysikalische Chemie, Göttingen och Deutsches Krebsforschungszentrum, Heidelberg, Tyskland och William E. Moerner , Stanford University, Stanford, CA, USA
 • Nobelpriset i fysik 2014

  2014-10-07 Pressmeddelande: Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat utdela Nobelpriset i fysik 2014 till Isamu Akasaki , Meijo University, Nagoya, Japan och Nagoya University, Japan, Hiroshi Amano , Nagoya University, Japan och Shuji Nakamura , University of California, Santa Barbara, CA, USA
 • Ledig tjänst: Ekonom med administrativt huvudansvar

  2014-10-04 Nyhet: ”Future Earth” är en ambitiös satsning av International Council for Science (ICSU), där ICSU:s fem stora, internationella forskningsprogram inom miljö- och klimatområdena nyligen sammanförts till ett – Future Earth. Tusentals forskare samt stora och spännande projekt, avgörande för jordens och mänsklighetens framtid, omfattas. 

September

 • Ny experimentell reaktor inte det bästa för svensk kärnkraftsforskning

  2014-09-29 Nyhet: I dag skickar Vetenskapsakademien in sina synpunkter på en ansökan om att uppföra en fjärde generationens experimentell kärnkraftsreaktor i Sverige. Akademien är på flera punkter kritisk till förslaget.
 • Akademien efterfrågar evidensbaserad utvärdering av skolreformer

  2014-09-29 Nyhet: Vetenskapsakademien skickar i dag in sitt yttrande över utredningen ”Utvärdera för utveckling – om utvärdering av skolpolitiska reformer” (SOU 2014:12). Ur akademiens synvinkel visar utredningen på allvarliga brister i hur det svenska skolsystemet följs upp och hur reformer på skolområdet bereds och utvärderas.
 • Changing Planet – nytt kluster för global change-forskning

  2014-09-12 Nyhet: Hur formar människans aktiviteter biosfären och hur kan vi bli bättre förvaltare av vår planet? Det är ett par av de grundläggande frågor som ligger till grund för det nya forskningsklustret Changing Planet, där forskare går samman för att stärka forskning om globala social-ekologiska samband. 
 • Tre nya ledamöter i akademien

  2014-09-15 Nyhet: Vid den ordinarie sammankomsten den 10 september valdes Terence Tao, UCLA, in som utländsk ledamot i akademiens klass för matematik. Örjan Gustafsson, Stockholms universitet och H. John B. Birks, Universitetet i Bergen, valdes in i klassen för geovetenskaper som svensk respektive utländsk ledamot.
 • Aminoffpristagaren 2015 utsedd

  2014-09-15 Pressmeddelande: Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat att Gregori Aminoffs pris i kristallografi 2015 tilldelas Ian Robinson vid London Centre for Nanotechnology, University College London, och Research Complex at Harwell, Didcot, Oxfordshire, Storbritannien. 

Augusti

Juni

Maj

 • Kungl. Vetenskapsakademien fyller 275 år!

  2014-05-28 Pressmeddelande: I år firar Kungl. Vetenskapsakademien 275 år. Det firas med en symposieserie på högsta internationella vetenskapliga nivå vid svenska lärosäten. Symposieserien inleds på Kungl. Vetenskapsakademien 2–3 juni 2014 och markerar därmed akademiens stiftande 2 juni 1739.
 • Symposium: Nutrition and allergy

  2014-05-21 Pressmeddelande: The symposium Nutrition and allergy gathers world-renowned scientists and will provide the latest research in the area, from novel insights in infant immune development to overviews regarding possible connections between the allergy epidemics and the way infants are being fed today.
 • Vetenskapsakademien belönar betydande insatser för djurskyddet

  2014-05-15 Nyhet: Kungl. Vetenskapsakademien beslutade vid sin ordinarie sammankomst den 14 maj att dela ut Sture Centerwalls pris till entomologen Björn Cederberg för sina stora insatser för hotade insektsarter.
 • Kemisten Anders Hagfeldt ny ledamot av akademien

  2014-05-16 Nyhet: Vid den ordinarie sammankomsten den 14 maj 2014 valdes Anders Hagfeldt, professor i fysikalisk kemi vid Uppsala universitet in i akademiens klass för kemi.
 • Ledig tjänst: Kommunikatör med pressansvar

  2014-05-06 Nyhet: Vi söker en kommunikatör med pressansvar till Kungl. Vetenskapsakademiens kansli. Du kommer att ha både övergripande och utföraransvar för akademiens pressaktiviteter. Som en del av vårt kommunikationsteam kommer du också att jobba med andra typer av kommunikationsarbete för många av akademiens olika verksamheter, både som projektledare och utförare.

April

Mars

 • Kungl. Vetenskapsakademiens årliga högtidssammankomst den 31 mars

  2014-03-28 Pressmeddelande: Välkommen till Kungl. Vetenskapsakademiens årliga högtidssammankomst måndagen den 31 mars kl 17, Grünewaldsalen, Konserthuset, Stockholm. I år fyller akademien 275 år, och i samband med sammankomsten utdelas följande priser och belöningar i närvaro av H.M. Konungen och H.M. Drottningen:
 • Göran Gustafssonprisen 2014

  2014-03-31 Pressmeddelande: Göran Gustafssonprisen hör till de mest eftertraktade och prestigefyllda prisen bland yngre svenska forskare. Årets fem pristagare delar på nästan 24 miljoner kronor och belönas för sin forskning om numeriska beräkningsalgoritmer, mikrovågor på nanonivå, misslyckade och felveckade proteiner, mekansimer som styr bakteriell immunitet samt tarmflorans betydelse för sjukdomar såsom diabetes.
 • Akademiens öppettider 31/3

  2014-03-28 Nyhet:
 • Vacancy: Professor Bergianus

  2014-03-27 Nyhet: The Royal Swedish Academy of Sciences is recruiting a Professor in Plant Systematics with focus on Evolution to the Bergius Botanic Garden, Stockholm University
 • Sverige ska bli bäst i matematik – satsning om totalt 160 miljoner kronor

  2014-03-27 Pressmeddelande: För att Sverige ska återta en internationell tätposition inom matematikområdet kommer Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse tillsammans med Kungl. Vetenskapsakademien att ge stöd till sammanlagt 84 framstående matematikforskare under 2014–2022. Stödet uppgår till totalt 160 miljoner kronor. De 15 första tjänsterna är nu beslutade.
 • Ingvar Lindqvistdagen 1 april 2014: Möt några av Sveriges fantastiska lärare i matematik och naturvetenskap

  2014-03-24 Pressmeddelande: Kungl. Vetenskapsakademien inbjuder media till en eftermiddag där skolan och nya idéer kring undervisning är i fokus. Årets Ingvar Lindqvistpristagare i matematik, fysik, biologi och NO presenterar sin undervisning.
 • Göran Gustafssonprisen 2014 offentliggörs den 31 mars

  2014-03-20 Pressmeddelande: Välkommen till offentliggörandet av Göran Gustafssonprisen, Sveriges största nationella naturvetenskapliga forskarpris till unga forskare. På plats finns de fem pristagarna som tillsammans delar på nästan 24 miljoner kronor inom områdena matematik, fysik, kemi, molekylärbiologi och medicin. Varje pristagare får 4,5 miljoner kronor i anslag, fördelat på 3 år, samt ett personligt pris på 250 000...
 • Hög tid att anmäla sig till Kleindagarna

  2014-03-19 Nyhet: Är du gymnasielärare i matematik och vill hitta nya sätt att undervisa på? Ansök då till Kleindagarna 2014 senast den 1 april!
 • Granskningen av Östersjöstiftelsen slutförd

  2014-03-17 Nyhet: Granskningen av stiftelsen för forskning inom områden med anknytning till Östersjöregionen och Östeuropa, Östersjöstiftelsen är nu slutförd. Granskningen har genomförts av en grupp ledamöter tillsatta av Kungl. Vetenskapsakademien som nu fullgjort sitt uppdrag.
 • Emerging technologies and the future of humanity

  2014-03-15 Pressmeddelande: A number of emergening and future technologies have the potential to transform – for better or for worse – society and the conditions for humanity. In order to avoid a situation where in effect we run blindfolded at full speed into unknown and dangerous territories, we need to understand what the possible and probable future scenarios are. The purpose of the meeting is to shed light on these...
 • Kungl. Vetenskapsakademien belönar författare, översättare och forskare

  2014-03-13 Nyhet: Författaren Tore Janson, översättaren Maria Ortman och forskaren Stefan Andersson-Engels får utmärkelser av akademien för sina framstående insatser.

Februari

 • Det finns fantastiska lärare i Sverige – Kungl. Vetenskapsakademien belönar fem av dem!

  2014-02-17 Pressmeddelande: Mottagarna av årets lärarpris, Ingvar Lindqvistprisen 2014, belönas för sitt inspirerande arbete i matematik, fysik, biologi och NO. Genom sina gedigna ämneskunskaper och genom att bland annat integrera olika ämnen, utveckla spännande undervisningsmetoder och använda digitala klassrum har de ökat elevernas intresse och glädje för ämnena.
 • Nytt pris till geografilärare

  2014-02-13 Nyhet: Svenska Nationalkommittén för geografi och Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi (SSAG) utlyser tillsammans ett årligt pris för lärare i geografi. Prissumman är 30 000 kronor och priset delas ut vid nationalkommitténs årliga Kollokvium på Kungl. Vetenskapsakademien i Stockholm.
 • Anders Schultz tilldelas Pi-priset

  2014-02-13 Nyhet: Årets vinnare av Pi-priset är Anders Schultz. Han disputerade i organisk kemi 2003 och belönas för sitt bokmanus Livsmedelsmagi.
 • Rolf Schockprisen 2014 – Rolf Schock förenar filosofi, matematik, musik och konst

  2014-02-13 Pressmeddelande: Kungl. Vetenskapsakademien, Kungl. Musikaliska Akademien och Kungliga Akademien för de fria konsterna har beslutat att Rolf Schockprisen 2014, om sammanlagt 2,4 miljoner kronor, ska tilldelas inom:
 • Vetenskapliga priser och belöning från Kungl. Vetenskapsakademien

  2014-02-13 Nyhet: Fem forskare belönas för sina vetenskapliga insatser inom områdena fysiologi, matematik, medicin och teknik.
 • Nya ledamöter invalda i akademien

  2014-02-03 Nyhet: Vid den ordinarie sammankomsten den 15 januari 2014 valdes Jan Nedergaard, Stockholms universitet, Stefan Jansson, Umeå universitet, Jennifer Alice Clack, University of Cambridge, Christopher Juhlin, Uppsala universitet, Daniel Conley, Lunds universitet och Astrid Söderbergh Widding, Stockholms universitet in i akademien.

Januari