"att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället"

Nyheter 2013

December

 • Nya ledamöter invalda i akademien

  2013-12-17 Nyhet: Vid den ordinarie sammankomsten den 11 december 2013 valdes Anders Irbäck, Lunds universitet, Anders Karlhede, Stockholms universitet och Yoshinori Tokura,University of Tokyo, in i akademiens klass för fysik.

November

Oktober

 • Akademien svarar om högskolestiftelser

  2013-10-25 Nyhet: Igår skickade KVA sitt svar till Utbildningsdepartementet angående promemorian ”Högskolestiftelser – en ny verksamhetsform för ökad handlingsfrihet”.
 • Ledig tjänst: Trädgårdsmästare

  2013-10-25 Nyhet: Bergianska stiftelsen vid Kungl. Vetenskapsakademien söker en trädgårdsmästare till Edvard Andersons växthus i Bergianska trädgården.
 • Nya ledamöter invalda i akademien

  2013-10-24 Nyhet: Vid den ordinarie sammankomsten den 9 oktober 2013 valdes Jeffrey Steif, Chalmers tekniska högskola, in i akademiens klass för matematik samt Iain Cameron, Uppsala universitet, Tomas Sjöström, Rutgers University och Peter Juslin, Uppsala universitet in i akademiens klass för samhällsvetenskaper.
 • Ny rapport från energiutskottet: Kärnkraftens betydelse för utsläppen av koldioxid

  2013-10-16 Nyhet: Sverige har de näst lägsta koldioxidutsläppen i Europa från elproduktionen, främst tack vare att vi har vattenkraft och kärnkraft som gör att vår elproduktion är nästan helt fossilfri.
 • Ekonomipriset 2013

  2013-10-14 Pressmeddelande: Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat utdela Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels Minne 2013 till Eugene F. Fama , University of Chicago, IL, USA, Lars Peter Hansen , University of Chicago, IL, USA och Robert J. Shiller , Yale University, New Haven, CT, USA
 • Nobelpriset i kemi 2013

  2013-10-09 Pressmeddelande: Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat utdela Nobelpriset i kemi 2013 till Martin Karplus , Université de Strasbourg, Frankrike och Harvard University, Cambridge, MA, USA Michael Levitt , Stanford University School of Medicine, Stanford, CA, USA och Arieh Warshel , University of Southern California,Los Angeles, CA, USA
 • Nobelpriset i fysik 2013

  2013-10-08 Pressmeddelande: Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat utdela Nobelpriset i fysik 2013 till François Englert , Université Libre de Bruxelles, Bryssel, Belgien och Peter W. Higgs , University of Edinburgh, Storbritannien
 • Granskningen av SIIIEE slutförd

  2013-10-02 Nyhet: Under hösten 2012 tillsattes en granskningsgrupp bestående av en ledamot från vardera KVA och IVA samt expertis inom området miljöekonomi. Undersökningen är en regelmässig sådan utförd på uppdrag av SIIIEE:s styrelse i enlighet med det ramavtal som finns kring akademiernas granskningar av löntagarfondsstiftelserna. Nu har granskningsgruppen slutfört sitt arbete och undersökningen av Stiftelsen...

September

 • Akademien uttalar sig om EU:s forskningsprogram

  2013-09-20 Nyhet: Horisont 2020 är EU:s kommande ramprogram för forskning och innovation som gäller för perioden 2014-2020 och har en total budget på cirka 70 miljarder euro. I ett brev till Utbildningsdepartementet har Kungl. Vetenskapsakademien denna vecka lämnat synpunkter på förslaget till nationell organisation för programmet (DS 2013:52).
 • Två nya ledarmöter invalda i akademien

  2013-09-19 Nyhet: Vid den ordinarie sammankomsten den 11 september 2013 valdes Jan-Erik Wahlund, Institutet för rymdfysik och Mats Carlsson, Oslo Universitet in i akademiens klass för astronomi och rymdvetenskap.
 • Climate change: Bert Bolin and Beyond

  2013-09-10 Pressmeddelande: Den 26 september 2013 kommer FN:s klimatpanel Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) att godkänna arbetsgrupp I:s bidrag till den femte utvärderingsrapporten. För att hedra de betydande insatser som professor Bert Bolin gjort, en av grundarna av IPCC och dess förste ordförande 1988-1997, tillägnas rapporten honom. Detta sker vid ett symposium vid Kungl. Vetenskapsakademien samma dag s...
 • Aminoffpriset 2014

  2013-09-13 Pressmeddelande: Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat att Gregori Aminoffpriset i kristallografi 2014 tilldelas Yigong Shi Tsinghua University, Peking, Kina
 • Workshop: Renewables – systems and storage

  2013-09-10 Pressmeddelande: The workshop will focus on potential scientific breakthroughs in renewable energy conversion technologies, in energy storage and in energy systems over the period to 2050 and beyond.
 • Ledig tjänst: Receptionister

  2013-09-05 Nyhet: Vi söker två receptionister till Kungl. Vetenskapsakademien. Ni delar huvudansvaret för att bemanna reception och telefonväxel (IPECS 300) samt för praktisk hjälp vid genomförandet av akademiens seminarier, föreläsningar och konferenser.

Augusti

 • Telefonbyte i september

  2013-08-28 Nyhet: Under perioden 2-4 september kommer det att vara störningar i den fasta telefonin på kansliet på grund av byte av telefonsystem. Mobiltelefonin kommer fungera som vanligt.

Juli

Juni

 • 1,5 miljon från Aktiestinsens stiftelse till forskning om ordförståelse och läsutveckling bland förskolebarn

  2013-06-18 Pressmeddelande: Akademien har beslutat att utdela ett anslag om 1,5 miljoner kronor från Lennart "Aktiestinsen" Israelssons Stiftelse Individ och Samhälle till universitetslektor Ulrika Wolff vid Göteborgs universitet, för ett forskningsprojekt där hon studerar hur barns kognitiva förmåga utvecklas under förskoleåren och vilka konsekvenser det får under de första skolåren.
 • Nya forskningsprogram inom matematik utlysta

  2013-06-18 Pressmeddelande: Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse har beslutat att tillsammans med Kungl. Vetenskapsakademien stötta matematisk forskning i Sverige. Som en del i satsningen startas tre forskningsprogram; postdokprogram för utresande unga forskare, postdokprogram för rekrytering av unga utländska forskare till Sverige och gästforskarprogram för utländska forskare.
 • Den svenska toppforskningen måste stärkas

  2013-06-10 Pressmeddelande: Sverige har länge varit en kunskapsnation av högsta rang, med många världsledande forsknings- och kunskapsmiljöer. Men någonting har hänt. Sverige har under de senaste 20 åren haft en svagare utveckling av forskning med stort internationellt genomslag än länder som Danmark, Nederländerna och Schweiz. Detta är en larmsignal som måste tas på största allvar, det är hög tid att kraftfulla åtgärder...
 • Ledig tjänst: Ekonom/Administrativ koordinator

  2013-06-03 Nyhet: Vi söker en ekonom/administrativ koordinator till Institut Mittag-Leffler, en av Kungl. Vetenskapsakademiens (KVA) institutioner, som vill arbeta med ekonomi och administrativa uppgifter som del i ett team på 7 personer.

Maj

 • Första kvinnan som fått Söderbergska priset inom rättsvetenskap

  2013-05-30 Pressmeddelande: I går delade Kungl. Vetenskapsakademien ut Söderbergska priset inom rättsvetenskap 2013 på 1 miljon kronor till Maarit Jänterä-Jareborg, Juridiska institutionen, Uppsala universitet ”för hennes vetenskapliga insatser i den internationella familjerätten”
 • Prisseminarium – Perspektiv på internationell familjerätt

  2013-05-30 Pressmeddelande: För att hedra årets pristagare i rättsvetenskap, professor Maarit Jänterä-Jareborg, arrangeras ett seminarium på temat familjerättens internationalisering.
 • Tre nya ledamöter invalda i akademien

  2013-05-28 Nyhet: Vid den ordinarie sammankomsten den 15 maj valdes Olof Ramström, Kungliga Tekniska högskolan, Mikael Akke, Lunds universitet och sir John Meurig Thomas, University of Cambridge, Storbritannien in i akademien.
 • Ledig tjänst: Kommunikatör

  2013-05-06 Nyhet: Vi söker en kommunikatör till Kungl. Vetenskapsakademiens kommunikationsavdelning som ska ha huvudansvaret för vår visuella identitet, varumärkesfrågor, vår trycksaksproduktion samt utveckling av akademiens närvaro i sociala medier.

April

 • Nya biodrivmedel med mindre klimatpåverkan – Sverige i täten när raps och sockerrör byts mot vedämnen i växter

  2013-04-24 Pressmeddelande: Idag presenterar Kungl. Vetenskapsakademiens energiutskott rapporten Biodrivmedel – nu och i framtiden. Både den och en rapport från European Academies Science Advisory Council (EASAC) betonar vikten av nya biodrivmedel för att minska växthuseffekten.
 • Nanoforskare, matematiker, författare, översättare och skolsatsning belönade av akademien

  2013-03-22 Nyhet: Akademien beslutade vid sin ordinarie sammankomst den 17 april att prisbelöna nanoforskaren Daniel Aili, Linköpings universitet, matematikern David Witt-Nyström, Chalmers tekniska högskola, författaren Monica Lauritzen, översättaren Erik Andersson samt initiativtagarna bakom Kemilektorslänken, Sture Nordholm och Agneta Sjögren, för sina framstående insatser.
 • Ledig tjänst: Stipendiesekreterare

  2013-04-16 Nyhet: Vi söker en stipendiesekreterare till Kungl. Vetenskapsakademiens kansli som på ett strukturerat sätt kan ansvara för arbetet med akademiens stipendier ”från ax till limpa”.
 • KVA på SvD Brännpunkt om ny matematiksatsning

  2013-04-08 Nyhet: Kungl. Vetenskapsakademien, Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Vetenskapsrådet och Stiftelsen för Strategisk Forskning satsar cirka 100 miljoner kronor per år i 5-6 år på svensk matematisk forskning.
 • Sverige ska bli bäst i matematik

  2013-04-08 Pressmeddelande: Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse har beslutat att tillsammans med Kungl. Vetenskapsakademien stötta matematisk forskning i Sverige. Målet är att Sverige ska återta en internationell tätposition genom att ge de bästa unga forskarna internationell erfarenhet och rekrytera såväl unga som mer erfarna matematiker till Sverige.
 • Göran Gustafssonprisen 2013 – Några av Sveriges främsta unga forskare belönas

  2013-04-04 Pressmeddelande: Göran Gustafssonprisen hör till de mest eftertraktade och prestigefyllda prisen bland yngre svenska forskare. Årets fem pristagare delar på nästan 24 miljoner kronor och belönas för sin forskning om stokastiska optimeringsproblem, snabbare och mindre elektronik, sätt att bekämpa sjukdomsframkallande bakterier, skräddarsydda behandlingar och målsökande substanser som kan bota cancer.
 • 22 framgångsrika forskare och lärare belönas med 24,7 miljoner kronor

  2013-04-03 Pressmeddelande: Belöningarna delas ut under Kungl. Vetenskapsakademiens 192:a högtidsdag fredagen den 5 april kl.17.00 i Grünewaldsalen, Konserthuset, Stockholm.

Mars

 • Tre nya ledamöter invalda i akademien

  2013-03-28 Nyhet: Vid den ordinarie sammankomsten den 13 mars valdes Peter Pagin, professor i teoretisk filosofi vid Filosofiska institutionen, Stockholms universitet, Maria Strømme, professor i nanoteknologi vid Uppsala universitet och Stefan Thor, professor i utvecklingsbiologi vid Institutionen för klinisk och experimentell medicin vid Linköpings universitet in i akademien.
 • KVA på SvD Brännpunkt om den svenska skolmodellen

  2013-03-27 Nyhet: 11–12 mars arrangerade KVA det internationella symposiet Ideas and consequences of market principles in education: The Swedish case in an international perspective . Forskningen visar att kunskapsnivåerna hos svenska elever sjunker i internationella jämförelser.
 • Nord mer likt syd: ny studie i Nature Climate Change

  2013-03-19 Nyhet: Ett stort internationellt samarbete med 21 artikelförfattare, bland andra KVA-forskaren Terry Callaghan, från 17 forskarinstitutioner i sju länder publicerade den 10 mars artikeln Temperature and vegetation seasonality diminishment over northern lands i Nature Climate Change.
 • Ledig tjänst: Junior kommunikatör

  2013-03-18 Nyhet: Vi söker en junior kommunikatör till ett föräldravikariat på Kungl. Vetenskapsakademiens kommunikationsavdelning. Du kommer i första hand att arbeta som kommunikationsassistent, men kan också komma att ansvara för egna projekt.
 • Ledig tjänst: Sveriges unga akademi söker en kommunikatör

  2013-03-18 Nyhet: Vill du vara med och bygga upp Sveriges unga akademis kommunikationsverksamhet? Akademin bildades i maj 2011, och är ett tvärvetenskapligt forum och en forskningspolitisk plattform för några av de bästa unga forskarna i Sverige. Den består idag av 28 ledamöter men kommer under de närmaste åren att utökas till 40 ledamöter. Ett sekretariat är under uppbyggnad och till detta sekretariat söker vi ...
 • Fem forskare belönade av akademien

  2013-03-18 Nyhet: Akademien beslutade vid sin ordinarie sammankomst den 13 mars att belöna Sofia Feltzing, Lunds universitet, Belén Martín-Matute, Stockholms universitet, Anna Dimberg, Uppsala universitet samt Nils Ryman och Linda Laikre, Stockholms universitet, för deras betydelsefulla vetenskapliga insatser.
 • Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning (STINT) granskad

  2013-03-11 Nyhet: Granskningsgruppen vid KVA har nu slutfört sin granskning STINT. Stiftelsen är den första av de sju löntagarfondstiftelserna som granskas i den nya granskningsomgången som startades under våren 2012.

Februari

 • Stiftelsen för Strategisk Forskning granskad av KVA och IVA

  2013-02-28 Pressmeddelande: Kungl. Vetenskapsakademien (KVA) och Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) meddelar att granskningen av Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF) nu är genomförd. Stiftelsens 15-årsjubileum fick stor publicitet i medierna i augusti 2012. Då väcktes många frågor vilket föranledde SSF:s styrelse att lämna en begäran till akademierna om granskning av de ifrågasatta aktiviteterna.
 • Granskningen av SSF slutförd

  2013-02-27 Nyhet: Nu har kommittén för granskning av verksamheten hos Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF) slutfört sitt arbete. I augusti 2012 gav SSF:s styrelse i enlighet med sina stadgar Kungl. Vetenskapsakademien (KVA) och Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) i uppdrag att granska stiftelsens verksamhet och speciellt klargöra de uppgifter som framkommit i samband med Dagens Nyheters granskning av...
 • Professor Eric S. Lander invald som utländsk ledamot i akademien

  2013-02-25 Nyhet: Vid den ordinarie sammankomsten den 13 februari valdes Eric S. Lander, professor i biologi vid Massachusetts Institute of Technology (MIT) och professor i systembiologi vid Harvard Medical School samt President och medgrundare av Broad Institute of MIT and Harvard, in som utländsk ledamot i akademiens klass för biologiska vetenskaper.
 • Ny akademirapport: Sveriges elpriser – analys av den nordiska elmarknaden

  2013-02-20 Nyhet: Sedan 1970-talet har priset på el stigit kraftigt. Begränsad konkurrens på nordiska elmarknaden och energiomställningen i Europa kommer troligtvis att leda till fortsatt stigande kostnader för svenska elkonsumenter och svensk basindustri.
 • Sveriges bästa lärare i matematik och naturvetenskap har utsetts!

  2013-02-18 Pressmeddelande: En lärare från Linköping, en från Sollentuna, två från Sigtuna och åtta från Upplands Väsby får årets lärarpris, Ingvar Lindqvistprisen 2013, för sitt inspirerande arbete i matematik, kemi, biologi och NO. Prissumman är sammanlagt 280 000 kr, fördelat på 50 000 kr per prisområde och 20 000 kr till respektive skola (Runby skola och Breddenskolan delar sitt pris).
 • Akademien belönar stora insatser inom naturvetenskap

  2013-02-15 Nyhet: Tre personer belönas för sina insatser inom genetiska undersökningar, icke-linjär harmonisk analys inom matematik och arbete med optiska material.
 • Akademiuttalande mot L’Aquila-domen

  2013-02-05 Pressmeddelande: Den 18 januari offentliggjordes bakgrunden till domen mot de italienska forskare som kallats in som experter för att bedöma riskerna för en större jordbävning i L’Aquila våren 2009. Forskarna dömdes till fyra års fängelse för att så bristfälligt ha kommunicerat de risker som fanns att de anses ha bidragit till att drygt 300 invånare miste livet i jordbävningen den 6 april 2009. Det internatione...

Januari

 • Söderbergska priset 2013

  2013-01-28 Pressmeddelande: Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat att det Söderbergska priset inom rättsvetenskap 2013 på 1 miljon kronor tilldelas Maarit Jänterä-Jareborg , Juridiska institutionen, Uppsala universitet ”för hennes vetenskapliga insatser i den internationella familjerätten”.
 • Fyra nya ledamöter invalda i akademien

  2013-01-24 Nyhet: Vid den ordinarie sammankomsten den 16 januari valdes Torsten Åkesson, Lunds universitet, Per Molander, Inspektionen för socialförsäkringen, Johan Rockström, Stockholms universitet, och Kjell Jonsson, Umeå universitet, in i akademien.
 • Klargörande om Stiftelsen Torsten Amundsons fond

  2013-01-21 Nyhet: Med anledning av Karin Bojs krönika i DN 2013-01-13 vill akademien klargöra några detaljer angående Stiftelsen Torsten Amundsons fond.
 • Virusforskaren Maria Masucci tilldelas Hilda och Alfred Erikssons pris

  2013-01-21 Nyhet: Maria Masucci, professor i virologi vid Karolinska Institutet, får Hilda och Alfred Erikssons pris ”för betydelsefulla bidrag till vår förståelse om hur virus kan vara involverade i utvecklingen av många cancersjukdomar. Hennes studier har visat att vissa virus, som ofta ger symptomlösa långvariga infektioner, lurar kroppens immunsystem och reglering av celldelning och därigenom kan bidra till...
 • Crafoordpriset i polyartrit 2013

  2013-01-17 Pressmeddelande: Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat utdela Crafoordpriset i polyartrit år 2013 till Peter K. Gregersen , The Feinstein Institute for Medical Research, Manhasset, NY, USA, Lars Klareskog , Karolinska Institutet, Stockholm och Robert J. Winchester , Columbia University, New York, NY, USA,
 • Ledig tjänst: Two Research Positions with focus on global social-ecological dynamics and marine stewardship in a global context

  2013-01-16 Nyhet: The Royal Swedish Academy of Sciences is pleased to announce two positions as Early Career Academy Researcher, one for a scholar with a documented background in economics and one for a scholar with a documented background in research on social-ecological interactions. The positions will be part of the Family Erling Persson’s Academy Program on The Ecological Economics of Global Change, lead by...
 • Ledig tjänst: Fastighetstekniker

  2013-01-14 Nyhet: Akademien söker en fastighetstekniker till KVA:s kansli. Rollen innebär ansvar för drift, skötsel och underhåll gällande akademiens fastigheters tekniska system.
 • Ledig tjänst: Ekonom/Administratör

  2013-01-14 Nyhet: KVA startar upp ett nytt forskningsprogram ”Ecological Economics of Global Change”, med fokus på globala miljöförändringar, i nära samarbete med Beijerinstitutet för ekologisk ekonomi på KVA. Rekrytering av forskare till programmet pågår och nu behöver vi en ekonom/administratör som vill vara med och bygga upp verksamheten.