"att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället"

Nyheter 2012

December

 • Staffan Normark prisas av Nature för sitt mentorskap

  2012-12-20 Nyhet: Akademiens ständige sekreterare Staffan Normark, Karolinska Institutet, Anders Hagfeldt, Uppsala universitet, och Jens Nielsen, Chalmers tekniska högskola, tog i går emot 2012 års Nature Awards for Mentoring in Science under en ceremoni på Karolinska Institutet.
 • Institutet för solfysik överförs till Stockholms universitet och Vetenskapsrådet

  2012-12-19 Nyhet: Från den 1 januari 2013 tar Stockholms universitet över driften av Kungl. Vetenskapsakademiens institut för solfysik. Institutet övergår då också till att bli en nationell forskningsinfrastruktur under Vetenskapsrådet.
 • Två geovetare invalda i akademien

  2012-12-18 Nyhet: Vid den ordinarie sammankomsten den 12 december valdes Martin Jakobsson och Barbara Wohlfarth, Stockholms universitet, in i akademiens klass för geovetenskaper.
 • Debatt i dagens DN: Färre svenska forskare i internationell toppklass

  2012-12-09 Pressmeddelande: I dagens DN publiceras akademiens debattartikel om Sveriges allt svagare position inom genombrottsforskningen. Akademien är positiv till den liggande forsknings- och innovationspolitiska propositionen, men de senaste decennierna har svensk forskning trots förhållandevis goda ekonomiska villkor tappat kraft, och når inte längre upp till den nivå där de viktigaste genombrotten sker.
 • Forskning på embryonala stamceller nödvändig trots Nobelpris

  2012-12-07 Pressmeddelande: Årets Nobelpris i fysiologi eller medicin belönar John B. Gurdon och Shinya Yamanaka för deras banbrytande prestationer inom stamcellsforskningen. Trots Yamanakas framsteg med en annan typ av stamceller, som kan tillverkas till exempel från patientens egna hudceller, är de embryonala stamcellerna fortfarande nödvändiga för forskningen kring nya behandlingar.

November

 • Trettio unga forskare utnämns som första Wallenberg Academy Fellows

  2012-11-30 Pressmeddelande: Wallenberg Academy Fellows är den enskilt största privata satsningen på unga forskare i Sverige. Det är ett nytt karriärprogram som riktar sig till unga lovande forskare inom alla vetenskapsområden. Förutom att ge de främsta unga forskarna en långsiktig finansiering, som innebär att de kan koncentrera sig på sin forskning, bidrar programmet till en ökad internationalisering av den svenska...
 • Fyra nya ledamöter invalda i akademien

  2012-11-27 Nyhet: Vid den ordinarie sammankomsten den 14 november valdes Patrik Ernfors och Camilla Sjögren, Karolinska Institutet, Helene Andersson-Svahn, Kungliga Tekniska högskolan, och Ole Kiehn, Karolinska Institutet, in i akademien.
 • Professor Patrik Ernfors erhåller Torsten Söderbergs akademiprofessur i medicin 2012

  2012-10-16 Pressmeddelande: Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat tilldela Torsten Söderbergs akademiprofessur i medicin 2012 till Patrik Ernfors vid Karolinska Institutet. Professuren, som är finansierad av Torsten Söderbergs Stiftelse och ska främja internationellt ledande forskning inom det medicinska området på heltid i 5 år. Anslaget uppgår till sammanlagt 10 miljoner kronor.
 • Ledig tjänst: Two Research Positions with focus on global social-ecological dynamics and marine stewardship in a global context

  2012-11-14 Nyhet: The Royal Swedish Academy of Sciences is pleased to announce two positions as Academy Researcher, one for a scholar with a documented background in economics and one for a scholar with a documented background in research on social-ecological interactions.

Oktober

 • Professor Per Strömberg invald i akademiens klass för samhällsvetenskaper

  2012-10-22 Nyhet: Vid den ordinarie sammankomsten den 10 oktober valdes Per Strömberg, professor i finansiell ekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm, in som ledamot i akademiens klass för samhällsvetenskaper.
 • Miljonanslag från Aktiestinsens stiftelse till forskning om utbildningens påverkan på hjärnan

  2012-10-19 Nyhet: Akademien har beslutat att utdela ett anslag om 1 145 000 kronor från Lennart "Aktiestinsen" Israelssons Stiftelse Individ och Samhälle till docent Martin Lövdén vid Karolinska Institutet, för ett forskningsprojekt som studerar utbildningens effekter på hjärnans minneskapacitet och struktur.
 • Ekonomipriset 2012

  2012-10-15 Pressmeddelande: Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat utdela Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne år 2012 till Alvin E. Roth , Harvard University, Cambridge, MA, USA och Harvard Business School, Boston, MA, USA och Lloyd S. Shapley , University of California, Los Angeles, CA, USA
 • Nobelpriset i kemi 2012

  2012-10-10 Pressmeddelande: Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat utdela Nobelpriset i kemi 2012 till Robert J. Lefkowitz , Howard Hughes Medical Institute och Duke University Medical Center, Durham, NC, USA, och Brian K. Kobilka , Stanford University School of Medicine, Stanford, CA, USA
 • Nobelpriset i fysik 2012

  2012-10-09 Pressmeddelande: Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat utdela Nobelpriset i fysik 2012 till Serge Haroche , Collège de France och Ecole Normale Supérieure, Paris, Frankrike, och David J. Wineland ,National Institute of Standards and Technology (NIST) och University of Colorado Boulder, CO, USA
 • Ledig tjänst: Akademisekreterare

  2012-10-08 Nyhet: Vår akademisekreterare, motsv. VD-assistent, går i pension och vi söker nu hennes efterträdare till akademiens kansli.
 • Granskning av Stiftelsen för strategisk forskning påbörjad

  2012-10-02 Nyhet: I samband med att Stiftelsen för strategisk forskning (SSF) firade 15-årsjubileum 2009 initierade stiftelsen olika marknadsförings- och PR-aktiviteter, som uppmärksammades i en artikelserie i Dagens Nyheter i augusti 2012.

September

 • Två matematiker invalda i akademien

  2012-09-25 Nyhet: Vid den ordinarie sammankomsten den 12 september valdes Ari Laptev, professor vid Kungliga Tekniska högskolan och Imperial College, London, Storbritannien, och Carel Faber, professor vid Kungliga Tekniska högskolan, in som svenska ledamöter i akademiens klass för matematik.
 • Se Världen med eller utan gud

  2012-09-20 Nyhet: Kardinal Gianfranco Ravasi, professorn och författaren Georg Klein, biskop Antje Jackelén och författaren PC Jersild debatterar om vad det innebär att tro eller inte tro i idésamtalet "Hedningarnas förgård".
 • Ledig tjänst: Deputy Director, Social Sciences, for International Research Programme

  2012-09-17 Nyhet: The International Geosphere-Biosphere Programme (IGBP) secretariat is seeking a deputy director, social sciences. IGBP is an international research programme with the vision to provide essential scientific leadership and knowledge of the Earth system to help guide society onto a sustainable pathway during rapid global change.
 • Aminoffpriset 2013

  2012-09-13 Pressmeddelande: Kungl. Vetenskapsakademien (KVA) har beslutat att Gregori Aminoffpriset i kristallografi 2013 tilldelas Carlo Gatti , Institute of Molecular Sciences and Technology, Italian National Research Council (CNR-ISTM), Milano, Italien och Mark Spackman , University of Western Australia, Crawley, Australien

Augusti

 • Världen med eller utan Gud

  2012-08-27 Pressmeddelande: Den 13 och 14 september anordnar Kungl. Vetenskapsakademien, Sveriges ambassad vid den Heliga Stolen, det påvliga kulturrådet och Fryshuset två idésamtal om tro och icketro med rubriken "Världen med eller utan Gud". Samtalen ingår i projektet "Hedningarnas förgård".
 • Ledig tjänst: Pressansvarig

  2012-08-24 Nyhet: Vi söker en kommunikatör med pressansvar till Kungl. Vetenskapsakademiens kansli. Du kommer att ansvara för akademiens pressaktiviteter på både strategisk och operativ nivå. Som en del av vårt kommunikationsteam kommer du också att jobba med andra typer av kommunikationsarbete för många av akademiens olika verksamheter, både som projektledare och utförare.
 • Ledig tjänst: Handläggare

  2012-08-24 Nyhet: Vi söker en handläggare till Kungl. Vetenskapsakademiens kansli som på ett strukturerat sätt kan ansvara för det dagliga arbetet med akademiens forskningspolitiska och internationella aktiviteter.
 • PRESSKONFERENSER: Nobelpriset i fysik, Nobelpriset i kemi och Ekonomipriset 2012

  2012-08-22 Pressmeddelande: Välkommen till offentliggöranden av årets Nobelpris i fysik och kemi samt Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne.

Juni

 • Resultat från Institutet för solfysik i Nature

  2012-06-28 Nyhet: Vetenskapsakademiens institut för solfysik, med sitt 1-meters solteleskop (SST) på La Palma, fortsätter att producera enastående resultat. I det senaste numret av Nature (28 juni) rapporterar en grupp forskare från Sverige, Norge, Tyskland och Storbritannien om magnetiska virvelstormar som upptäckts i data från SST.
 • Hans Rosling och Susanne Lundin invalda i akademien

  2012-06-21 Nyhet: Vid den ordinarie sammankomsten den 13:e juni valdes Hans Rosling, professor i internationell hälsa vid Karolinska Institutet och Susanne Lundin, professor i etnologi vid Lunds universitet, in som svenska ledamöter i akademiens klass för humaniora och framstående förtjänst om vetenskap.
 • Vetenskapsakademien svarar Utbildningsdepartementet i viktiga forskningsfrågor

  2012-06-19 Pressmeddelande: Kungl. Vetenskapsakademien (KVA) skickade i går in sina yttranden till Utbildningsdepartementet i tre viktiga forskningspolitiska frågor: kvalitetssäkring av forskning och utveckling vid statliga myndigheter, doktoranders studiesociala villkor, och stödsystem för innovationer och immateriella tillgångar vid universitet och högskolor.
 • Kungl. Vetenskapsakademien rekommenderar mer satsningar på bioenergi och bibehållen kärnkraft för ett hållbart energisystem

  2012-06-11 Pressmeddelande: Främst två brister framförs av akademien över Energimyndighetens rapport om forskning och innovation på energiområdet; dels att kärnkraft inte inkluderas som energislag, dels att man inte behandlar det EU-direktiv som innebär att Sverige ska spara mest energi av alla EU-länder trots att vi har i princip fossilfri elproduktion.
 • Letterstedtska priser till Johan Svedjedal och Anders Bodegård

  2012-06-07 Nyhet: Johan Svedjedal, professor i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet, och översättaren Anders Bodegård har tilldelats de Letterstedtska författar- och översättarprisen 2012.
 • Se KVA-arrangemang i Kunskapskanalen

  2012-06-07 Nyhet: I juni sänder UR Samtiden två av KVA:s arrangemang i Kunskapskanalen. Passa på att ta del av en av årets inspirationsdagar för lärare och miljösymposiet Faith in future.
 • Ödesdigert beslut för Sveriges energipolitik

  2012-06-05 Pressmeddelande: I ett EU-beslut om bindande energibesparingsdirektiv har Sverige ålagts att spara mest av alla EU-länder trots att Sverige har den minsta andelen fossil energi i sin konsumtion.

Maj

 • Professor Andrew Ewing invald i akademiens klass för kemi

  2012-05-24 Nyhet: Vid den ordinarie sammankomsten den 9 maj valdes Andrew Ewing, professor vid Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet, in som ledamot i akademiens klass för kemi.
 • – Hur påverkar människan klimatet?

  2012-05-18 Pressmeddelande: I de öppna sessionerna av Kungl. Vetenskapsakademiens symposium ”Natural and man-made climate change” kommer forskare att diskutera hur människans påverkan på atmosfärens halt av koldioxid inverkar på jordens temperatur, och om IPCC:s utvärderingar ger ett tillräckligt underlag för hur vi bör agera i klimatfrågan.
 • Fem nya ledamöter invalda i akademien i april

  2012-05-10 Nyhet: Vid den ordinarie sammankomsten den 11:e april valdes Gert Brodin och Gunnar Malmberg, professorer vid Umeå universitet, Magnus Johannesson, professor vid Handelshögskolan i Stockholm, Bo Rothstein, professor vid Göteborgs universitet och Kerstin Sahlin, professor vid Uppsala universitet, in i akademien.
 • Miljö och framtidstro i Kunskapskanalen på torsdag

  2012-05-09 Nyhet: Vad kan vetenskapen bidra med när vi tar oss an de stora utmaningarna inom den globala miljöutvecklingen? Frågan diskuterades av framstående forskare, politiker, företagare och miljöorganisationer under symposiet Faith in the future den 22 mars. Tre av föreläsningarna om klimatförändringarna sänds på torsdag i Kunskapskanalen.
 • Ledig tjänst: Samordnare till The Swedish Secretariat for Environmental Earth System Sciences - SSEESS

  2012-05-08 Nyhet: Sekretariatet är ett partnerskap vars syfte är att stimulera svenskt deltagande och ledning i internationella forskningsprogram kring ämnet ”global environmental change” samt att vara en pålitlig informationskälla för svenska beslutsfattare inom olika sektorer vad gäller frågor kring globala miljö- och resursproblem.

April

Mars

Februari

Januari

 • Flormanska belöningen 2012

  2012-01-30 Nyhet: Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat att utdela Flormanska belöningen 2012 på 30 000 kr till docent Ole E. Sørensen vid Institutionen för kliniska vetenskaper, Lunds universitet.
 • Ledig tjänst: Utvärderingskoordinator

  2012-01-23 Nyhet: Vi söker en Utvärderingskoordinator till Kungl. Vetenskapsakademiens kansli som på ett strukturerat sätt ansvarar för att koordinera de olika utvärderingar Akademien utför. I tjänsten ingår också att koordinera Akademiens kontakter med nationalkommittéerna inom ICSU-sfären.
 • Ledig tjänst: Vikarierande stipendiesekreterare

  2012-01-23 Nyhet: Vi söker en vikarierande stipendiesekreterare till Kungl. Vetenskapsakademiens kansli som på ett strukturerat sätt kan ansvara för arbetet med Akademiens stipendier ”från ax till limpa”.
 • Ledig tjänst: Administratör/redaktionsassistent till Institut Mittag-Leffler

  2012-01-23 Nyhet: Institut Mittag-Leffler grundades 1916 och är ett nordiskt centrum för forskning i de matematiska vetenskaperna, med gott renommé även internationellt. Hit kommer forskare från hela världen och arbetar några månader vid Institutet inom särskilt anordnade terminslånga forskningsprogram.
 • Crafoordpriset i matematik 2012 och Crafoordpriset i astronomi 2012

  2012-01-19 Pressmeddelande: År 2012 delas Crafoordprisen i matematik och astronomi för första gången ut som två separata parallella priser på 4 miljoner svenska kronor vardera.
 • Ledig tjänst: Sveriges unga akademi söker en administratör

  2012-01-17 Nyhet: Sveriges unga akademi är ett tvärvetenskapligt forum och en forskningspolitisk plattform som bildades i maj 2011 för några av de bästa unga forskarna i Sverige. Sveriges unga akademi består av 22 ledamöter men kommer under de kommande åren att utökas till 40 ledamöter. Ett kansli är under uppbyggnad och till detta sökes nu en driven administratör.
 • Sveriges unga akademi söker sex nya ledamöter

  2012-01-09 Nyhet: Under 2012 kommer Sveriges unga akademi att utse sex nya ledamöter. Kriterierna är desamma som tidigare, förutom vetenskaplig excellens är det viktigt att forskaren visar ett starkt engagemang för Sveriges unga akademis frågor.