"att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället"
Nyhet 2011-05-06
 

Ny bok om kemins betydelse för vår utveckling och levnadsstandard

Med boken "Kemi - den gränslösa vetenskapen" vill Kungl. Vetenskapsakademien och Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien visa på den stora roll kemin spelar för utvecklingen inom naturvetenskap, teknik och medicin och hur kemin bidrar till bättre levnadsförhållanden.

Syftet är att utifrån ett vetenskapligt perspektiv öka kunskapen om kemin och dess möjligheter. Boken tar upp områden som solceller och nya energitekniker, hållbara råvaror, mat och kemi, molekylär elektronik och läkemedel.

Grundläggande kunskap om kemi och forskningen inom dessa och många andra områden är nödvändiga inför politiska beslut om viktiga samhällsfrågor, och för alla människor som i sitt dagliga liv möter frågor med koppling till kemi.

Huvudredaktör för boken är Christina Moberg, professor i organisk kemi vid Kungliga Tekniska högskolan och ledamot av Kungl. Vetenskapsakademiens klass för kemi.   

Ladda ner eller köp

Under Dokument till höger kan du ladda ner boken i pdf-format. Tryckta exemplar kan beställas på Lamanicas webbplats