"att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället"

Nyheter 2010

December

 • Ole Kiehn får Söderbergska professuren i medicin 2010

  2010-12-22 Pressmeddelande: Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat tilldela Söderbergs donationsprofessur i medicinsk forskning 2010 till Ole Kiehn vid Karolinska Institutet. Professuren, som är finansierad av Torsten och Ragnar Söderbergs stiftelser, ska främja internationellt ledande forskning inom det medicinska området på heltid i 5 år. Anslaget uppgår till sammanlagt 10 miljoner kronor.
 • Akademien arrangerar lärardagar i samarbete med Skolverket och SSF

  2010-12-16 Nyhet: Akademien har sedan länge arrangerat 2-3 lärardagar per år som spänt över olika naturvetenskapliga ämnesområden och varit mycket välbesökta. Nu har akademien inlett ett samarbete med Skolverket och Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF) som syftar till att möta efterfrågan på fler fortbildningar inom naturvetenskap och matematik.
 • Abisko naturvetenskapliga station får ny huvudman

  2010-12-02 Nyhet: Den 1 december 2010 blev den statliga myndigheten Polarforskningssekretariatet ny huvudman för Abisko naturvetenskapliga station. Stationen har drivits av Kungl. Vetenskapsakademien sedan 1935, men den första fältstationen etablerades redan 1903.

November

 • Pressaktiviteter under Nobelveckan 2010 vid Kungl. Vetenskapsakademien

  2010-11-30 Pressmeddelande: OBS! Mer information och anmälan till samtliga pressaktiviteter finns på http://kva.se/pressrum Sista anmälningsdag för samtliga aktiviteter: FREDAG 3 DECEMBER 2010 Pressaktiviteterna är endast för medier. Ta med presskort.
 • Astronomiprofessor Göran Östlin invald i akademien

  2010-11-21 Nyhet: Vid den ordinarie sammankomsten den 17 november valdes professor Göran Östlin, professor i astronomi vid Stockholms universitet, in i akademiens klass för astronomi och rymdvetenskap.
 • Nominera fantastiska lärare!

  2010-11-08 Nyhet: Nu är sista chansen att nominera lärare till Ingvar Lindqvistprisen 2011. Nomineringen måste vara poststämplad senast på fredag den 12 november. Alla är välkomna att nominera.

Oktober

 • Välkommen till symposiet ADHD – barnet bakom bokstäverna

  2010-10-26 Pressmeddelande: I varje klass finns något barn som har svårt att sitta still, följa instruktioner, koncentrera sig på och fullfölja uppgifter. Det blir ofta stökigt omkring barn som har dessa problem och inte bara barnet själv, utan också kamrater och lärare påverkas. Vad handlar denna problematik om? Under symposiet delas 2009 års psykologipris till yngre forskare delas ut.
 • Svante Lindqvist tilldelas Leonardo da Vinci medaljen

  2010-10-21 Nyhet: Akademiens preses Svante Lindqvist har tilldelats Leonardo da Vinci medaljen av den internationella föreningen Society for the History of Technology. Medaljen är föreningens högsta utmärkelse, och utdelas årligen sedan 1962 till ”an individual who has made an outstanding contribution to the history of technology”.
 • Hur kan vi tillgodose äldres behov av näringsriktig — och god — mat?

  2010-10-18 Pressmeddelande: Svaren diskuteras på Vetenskapsakademien i morgon den 19 oktober. Det finns närmare en halv miljon svenskar som är över 80 år, och de blir allt fler i takt med att medellivslängden ökar. Av många skäl har det blivit allt angelägnare att identifiera matens roll för att uppnå ett friskt och njutbart åldrande.
 • Ekonomipriset 2010

  2010-10-11 Pressmeddelande: Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat utdela Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne år 2010 till Peter A. Diamond , Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, MA, USA, Dale T. Mortensen , Northwestern University, Evanston, IL, USA samt Aarhus University, Danmark och Christopher A. Pissarides , London School of Economics and Political Science,...
 • Nobelpriset i kemi 2010

  2010-10-06 Pressmeddelande: Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat utdela Nobelpriset i kemi 2010 till Richard F. Heck , University of Delaware, Newark, DE, USA, Ei-ichi Negishi , Purdue University, West Lafayette, IN, USA och Akira Suzuki , Hokkaido University, Sapporo, Japan,
 • Nobelpriset i fysik 2010

  2010-10-05 Pressmeddelande: Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat utdela Nobelpriset i fysik 2010 till Andre Geim och Konstantin Novoselov , båda vid University of Manchester, Storbritannien,

September

 • Li Bennich-Björkman ny ledamot av akademien

  2010-09-22 Nyhet: Vid den ordinarie sammankomsten den 15 september valdes Li Bennich-Björkman, skytteansk professor i vältalighet och statskunskap vid Uppsala universitet in i akademiens klass för samhällsvetenskaper.
 • Aminoffpriset 2011

  2010-09-16 Pressmeddelande: Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat att Gregori Aminoffpriset i kristallografi 2011 tilldelas Lia Addadi och Stephen Weiner , båda vid The Weizmann Institute of Science, Rehovot, Israel,
 • Debattartikel: Bra lärare viktigare än nivåprov

  2010-09-08 Nyhet: Kungl. Vetenskapsakadmeiens kommitté för vetenskap och skola (KVS) har skrivit en debattartikel om lärarens betydelse i framtidens skola, som idag har publicerats i UNT.
 • Observatoriekullen är skapad under istiden och har formats av krig och vetenskap

  2010-09-07 Pressmeddelande: Den årligen återkommande Observatoriekullens dag på lördag den 11 september firas på temat ”Brunkebergsåsens historia och geologi”. Observatoriet, som tillhör de kulturellt/vetenskapshistoriskt viktigaste byggnaderna i Stockholm, bjuder in till en lärorik och underhållande eftermiddag för både barn och vuxna.

Augusti

 • Framgångsrikt pedagogiskt koncept utökas med matematik för grundskolan

  2010-08-24 Pressmeddelande: Nu har Kungl. Vetenskapsakademiens skolutvecklingsprogram, NTA (Naturvetenskap och teknik för alla), utvecklat sitt första matematiktema, Mönster och algebra för skolan. Temat är anpassat för elever i åldern 10–12 år, men fördjupningarna gör det möjligt att använda det även i senare årskurser. Elevernas kommunikation och dokumentation har en central plats i det nya matematikpaketet.

Juni

Maj

 • Nya utländska ledamöter invalda i akademien

  2010-05-26 Nyhet: Vid den ordinarie sammankomsten den 19 maj valdes professor Simon K. Donaldson, Department of Mathematics, Imperial College London, Storbritannien, och Paula Eerola, professor i experimentell partikelfysik vid Helsingfors universitet i Finland in i Vetenskapsakademien.
 • Stort slöseri med forskningstid

  2010-05-17 Nyhet: Den 11 maj publicerade Dagens Nyheter Vetenskapsakademiens debattartikel "Stort slöseri med forskningstid" om dagens arbetskrävande ansökningsförfarande till forskningsråden. Bara de ansökningar som mottogs av Vetenskapsrådet under 2008 motsvarar en arbetsinsats på ca 80 arbetsår.
 • Sverige nästan fossilfritt om fyrtio år

  2010-05-03 Pressmeddelande: Sverige har om fyrtio år en i det närmaste CO2-fri energiförsörjning jämfört med resten av världen som kan minska sitt beroende av olja, gas och kol från nuvarande 80 % till 54 % år 2050. I Sverige ersätts fossilenergin främst av ökad bioenergi och genom minskad total energianvändning. I resten av världen svarar bland annat utbyggnad av förnybar energi och kärnkraft samt generella energieffekti...

April

 • Uttalande om Skola, lärande och psykisk hälsa

  2010-04-28 Nyhet: Efter tre dagars konferens på Kungl. Vetenskapsakademien har en oberoende, tvärvetenskaplig panel kommit fram till slutsatsen att skolan har en stor betydelse för barns psykiska hälsa.
 • Fysiker och arkitekt invalda i akademien

  2010-04-28 Nyhet: Vid den ordinarie sammankomsten den 14 april valdes Claes-Göran Wahlström, professor i fysik och chef för Avdelningen för atomfysik vid Fysiska institutionen, Lunds universitet, och arkitekten Johan Celsing in i Vetenskapsakademien.
 • Pressinbjudan till Crafoord Days 2010: Träffa den legendariske Walter Munk

  2010-04-26 Pressmeddelande: Välkommen att träffa ”oceanografins fader”, Walter Munk, som kommer till Sverige för att ta emot Crafoordpriset i geovetenskaper, ”för hans banbrytande forskning och grundläggande bidrag till förståelsen av oceanernas cirkulation, tidvatten och vågor samt deras roll i jordens dynamik” . Crafoord Days 2010 startar i Stockholm och avslutas i Lund.
 • Onsdag 21 april: Görel Cavalli-Björkman tar Giuseppe Arcimboldo till Vetenskapsakademien

  2010-04-20 Pressmeddelande: Görel Cavalli-Björkman, professor i konstvetenskap och f.d. forskningschef vid Nationalmuseum, föreläser om renässansmänniskan och konstnären Giuseppe Archimboldo – målaren som använde böcker, frukter, blommor och fiskar (!) för att skapa porträtt.
 • Staffan Normark blir ny ständig sekreterare

  2010-04-15 Pressmeddelande: Igår den 14 april beslutade Kungl. Vetenskapsakademien att välja professor Staffan Normark till ny ständig sekreterare från 1 juli 2010. Han efterträder Gunnar Öquist som suttit på posten sedan 2003.
 • Strömer-Ferrnerska belöningen 2010

  2010-04-15 Nyhet: Efter förslag från klassen för matematik beslutade Kungl. Vetenskapsakademien igår den 14 april att Strömer-Ferrnerska belöningen 2010 om 30 000 kr ska tilldelas Jonas Söderberg vid Kungl. Tekniska högskolan.
 • Uttalande om Trender i barns och ungdomars psykiska hälsa

  2010-04-14 Nyhet: Forskning visar att andelen tonåriga flickor som till exempel är nedstämda och känner oro har ökat kraftigt de senaste 20 åren, men orsakerna är ännu inte klarlagda. I ett uttalande har en konferenspanel sammanfattat vad barn och ungdomar själva har svarat i flera undersökningar.

Mars

 • Priser och belöningar under Kungl. Vetenskapsakademiens 188:e Högtidsdag

  2010-03-31 Nyhet: Under akademiens Högtidsdag den 31 mars belönades 19 framstående forskare och lärare med priser och belöningar om sammanlagt drygt 24,5 miljoner kronor. Göran Gustafssonprisen delades ut av H.K.H. Prinsessan Madeleine.
 • Göran Gustafssonprisen 2010 – Sveriges största nationella forskarpriser offentliggörs och delas ut idag

  2010-03-31 Pressmeddelande: Göran Gustafssonprisen – de största nationella prisen för naturvetenskaplig forskning – anses vara de mest eftertraktade och prestigefyllda prisen bland yngre svenska forskare. Årets pristagare forskar på kvantkaos, regnmoln, molekylär elektronik, genreglering och tarmens immunförsvar. De fem pristagarna får dela på 23 miljoner kronor. Priserna delas ut idag under Vetenskapsakademiens högtidsda...
 • Vetenskapsakademien om donationer:
  Gåvor avgörande för svensk forskning

  2010-03-18 Pressmeddelande: I en debattartikel i Svenska Dagbladet idag redovisar Kungl. Vetenskapsakademien (KVA) sin ståndpunkt samt förslag till lösning gällande beskattningen av donationer till svensk forskning.
 • Släpp ut kunskapen i samhället!

  2010-03-11 Nyhet: I en debattartikel i Upsala Nya Tidning i dag uppmanas Sveriges universitet och högskolor att skapa bättre förutsättningar för att sprida forskningsresultat utanför vetenskapssamhället. Kungl. Vetenskapsakademien tillsammans med Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, Kungl. Skogs- och lantbruksakademien och Vetenskap & Allmänhet betonar att både politiker och allmänhet behöver bättre kunskaper om...
 • Belöningar och medaljer från Kungl. Vetenskapsakademien

  2010-03-01 Pressmeddelande: Åtta framgångsrika personer uppmärksammas för insatser inom vitt skilda områden – från Sigmund Freud och Darwin, via polarområdena till rymden. Bland pristagarna finns Christer Fuglesang.

Februari

 • Genforskare invald i akademien

  2010-02-26 Nyhet: Vid den ordinarie sammankomsten den 10 februari valdes professor Lars Wieslander vid Stockholms universitet in i akademiens klass för biologiska vetenskaper. Han forskar på grundläggande produktionsprocesser i levande celler på molekylär nivå.
 • Ingvar Lindqvistprisen 2010

  2010-02-15 Pressmeddelande: Fem lärare från Lund, Malmö och Norrtälje får årets lärarpris för sina engagerade insatser i matematik, kemi, fysik och biologi. Prissumman är sammanlagt 280 000 kr, fördelat på 50 000 kr per prisområde och 20 000 kr till respektive skola.
 • Från teoretisk magnetism till brinnande zeppelinare – fem nya ledamöter invalda i akademien

  2010-02-03 Nyhet: Under den ordinarie sammankomsten den 20 januari valdes fem nya ledamöter in i akademien: Olle Eriksson, professor i teoretisk magnetism vid Uppsala universitet, Birgitta Tullberg, professor i evolutionär ekologi vid Stockholms universitet, Lena Marcusson, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet, Gunnar Wetterberg, samhällspolitisk chef vid SACO och Eva Ström, läkare, författare oc...

Januari

 • Framstående forskare belönas för sina forskningsinsatser

  2010-01-29 Pressmeddelande: Fyra forskare verksamma i Sverige hedras med priser och belöningar från Kungl. Vetenskapsakademien för sin forskning kring supravätskor, typ 2 diabetes, vätskekristaller och moderna bildskärmar, samt bakteriella immunmodifierande mekanismer. Pristagarna är knutna till Lunds universitet, Chalmers tekniska högskola och Kungliga Tekniska högskolan.
 • Internationellt uttalande om vindkraft

  2010-01-27 Pressmeddelande: Kungl. Vetenskapsakademiens Energiutskott gör bedömningen att vindkraften kommer att byggas ut kraftigt i världen, från 260 TWh elenergi under 2008 till 5000 TWh år 2050. Detta innebär en genomsnittlig ökning per år med 8 %.
 • Crafoordpriset i geovetenskaper 2010

  2010-01-21 Pressmeddelande: Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat utdela Crafoordpriset i geovetenskaper år 2010 till Walter Munk , Scripps Institution of Oceanography, University of California, San Diego, La Jolla, CA, USA,