"att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället"

Nyheter 2017

Mars

Februari

 • Tre forskare belönas av akademien

  2017-02-17 Nyhet: Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat utdela Edlundska priset 2017 till Professor Kenneth Wärnmark, Lunds universitet, Wallmarkska priset 2017 till Professor Ulf Nilsson, Lunds universitet och Tage Erlanders pris för naturvetenskap och teknik 2017 till Professor Thomas Schön, Uppsala universitet.
 • Fyra fantastiska lärare får pris av Kungl. Vetenskapsakademien

  2017-02-16 Pressmeddelande: Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat att utdela Beijerstiftelsens Lärarpris till Ingvar Lindqvists minne år 2017 till fyra framstående lärare i matematik, kemi, biologi och NO. Den gemensamma prismotiveringen lyder ”för entusiasm, engagemang och utvecklingsarbete som har lett till att elevernas intresse för och kunskap inom matematik och naturvetenskap har ökat”.
 • Två unga forskande läkare blir Wallenberg Clinical Fellows

  2017-02-14 Nyhet: Två läkare får totalt 7,5 miljoner kronor i anslag för forskning om infektionssjukdomar och återfall vid bröstcancer. Sara Gredmark Russ och Emma Niméus är 2016 års Wallenberg Clinical Fellows.
 • Första Sjöbergpriset på 1 miljon US dollar till upptäckter bakom nya effektiva cancerbehandlingar

  2017-02-14 Pressmeddelande: Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat utdela Sjöbergpriset 2017 till James P. Allison , The University of Texas MD Anderson Cancer Center, Houston, TX, USA och Tony Hunter , Salk Institute for Biological Studies, La Jolla, CA, USA
 • Stort anslag från Bill & Melinda Gates Foundation till nytt institut vid Kungl. Vetenskapsakademien

  2017-02-13 Pressmeddelande: Genom ett initiativ av tre forskare har Kungl. Vetenskapsakademien fått ett anslag på drygt 10 miljoner kronor för att starta Swedish Institute for Global Health Transformation, SIGHT. Institutets syfte är att utifrån ett tvärvetenskapligt angreppssätt främja svensk forskning och utbildning, och erbjuda vetenskapligt underlag för policyarbete inom området global hälsa.
 • Till minne av Hans Rosling

  2017-02-08 Nyhet: Kungl. Vetenskapsakademien sörjer sin aktade ledamot Hans Rosling, som gick bort den 7 februari 2017. Rosling invaldes 2012 i akademien. Han gladde sig åt ledamotskapet och deltog i vårt arbete med föreläsningar och diskussioner. Under sitt sista levnadsår var han engagerad som rådgivare till akademiens nya institut för global hälsa, SIGHT, och till Sjöbergstiftelsen för cancerforskning.
 • Göran K. Hansson tilldelas H.M. Konungens medalj

  2017-02-03 Nyhet: Vetenskapsakademiens ständige sekreterare Göran K. Hansson har den 28 januari 2017 tilldelats H.M. Konungens medalj, 8:e storleken i Serafimerordens band för förtjänstfulla insatser inom svenskt akademiväsende.
 • Grovt vilseledande att kalla homeopatika för läkemedel

  2017-02-02 Nyhet: Vetenskapsakademien invänder starkt mot Läkemedelsverkets förslag att ändra termen ”homeopatika” till ”homepatiska läkemedel” vid registrering av homeopatiska produkter. Homeopatika kan inte påvisa någon medicinsk effekt utöver placeboeffekten, vilket man måste kräva av ett läkemedel. Hälsorisker uppstår när sjuka människor tror sig kunna bli friska av dessa produkter och inte söker relevant...
 • International Council for Science (ICSU) uppmanar USA att häva inreseförbudet

  2017-03-01 Nyhet: ICSU uppmanar USA:s regering att häva presidentordern ”Protecting the Nation from Foreign Terrorist Entry into the United States” som förbjuder tillträde till USA för medborgare från sju länder.

Januari

 • Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse – Jubileumssymposier

  2017-01-31 Nyhet: För att uppmärksamma 100 år av stöd till framstående svensk forskning och utbildning arrangerar Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, i samarbete med Kungl. Vetenskapsakademien och svenska universitet, en serie symposier inom de ämnesområden där stiftelsen har bidragit med betydande ekonomiskt stöd genom åren.
 • Sex nya ledamöter invalda

  2017-01-19 Nyhet: Vid den ordinarie sammankomsten den 11 januari valdes Rikard Holmdahl, Karolinska Institutet, Ruth Palmer, Göteborgs universitet, Ove Nilsson, Sveriges lantbuksuniversitet och Jarone Pinhassi, Linnéuniversitetet, in som svenska ledamöter i akademien. Samtidigt valdes Nobelpristagarna May-Britt Moser och Edvard Moser, Kavliinstitutt for nevrovitenskap, in som utländska ledamöter.
 • Akademien kommenterar klimatdebatten

  2017-01-16 Pressmeddelande: I den pågående debatten om klimatrelaterade insatser i statsbudgeten har Kungl. Vetenskapsakademiens uttalande från 2015 om den vetenskapliga grunden för klimatförändringar citerats. Diskussionen om uttalandets innehåll föranleder akademien att göra följande förtydligande.
 • Video: The Long Odyssey from Einstein to Gravitational Waves

  2017-01-13 Nyhet: Nu kan du se hela akademiföreläsningen som hölls av Barry C. Barish, LIGO Laboratory, California Institute of Technology, Pasadena, CA, USA den 11 januari. Under 2017 kommer alla akademiföreläsningar att kunna ses i efterhand på kva.se.
 • Vetenskapsakademien belönar forskning om malariaparasiten och organisk syntes

  2017-01-12 Nyhet: Kungl. Vetenskapsakademien har vid sin allmänna sammankomst den 11 januari beslutat om utdelning av Hilda och Alfred Erikssons pris 2017 och Lindbomska belöningen 2017.
 • Årets Crafoordpris för banbrytande upptäckter om immunförsvarets bromssystem

  2017-01-12 Pressmeddelande: Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat utdela Crafoordpriset i polyartrit 2017 till: Shimon Sakaguchi , Osaka University, Japan, Fred Ramsdell , Parker Institute for Cancer Immunotherapy, San Francisco, CA, USA och Alexander Rudensky , Memorial Sloan Kettering Cancer Center, New York, NY, USA