"att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället"

Nyheter 2016

Januari

 • Hållbara hav: Ny rapport efterlyser kraftfulla åtgärder och flexibel strategi för att skydda marin hållbarhet

  2016-01-25 Nyhet: Haven spelar en avgörande roll för regleringen av vårt klimat, den biologiska mångfalden samt inkomster och mat till människor runt om i världen. På klimatkonferensen COP21 kom regeringar över hela världen överens om att vi måste sätta en striktare gräns för den globala uppvärmningen. Denna gräns är ett viktigt steg mot ett mer stabilt förhållande mellan hav och klimat. Men trots denna positiva...
 • Akademien kritisk till Vetenskapsrådets rapport och regeringens fördelningspolitik

  2016-01-21 Nyhet: Vetenskapsakademien är i sitt remissyttrande kritiska till Vetenskapsrådets rapport Forskningskvalitetsutvärdering i Sverige – FOKUS. Den bärande tesen i rapporten är att omfördelning efter utvärdering skulle vara kvalitetsdrivande för de svenska universiteten. Akademien ifrågasätter starkt de belägg som presenteras som underlag för den teorin. 
 • Vetenskaplig samling om framtida energisystem

  2016-01-21 Nyhet: Tidskriften Ambio har ägnat ett specialnummer till ett projekt om energianvändning i slutet av århundradet som startades inom European Academies Science Advisory Council (EASAC) och som letts av Vetenskapsakademien. 
 • Strålskyddsmedaljen till amerikanska forskaren Ethel S. Gilbert

  2016-01-15 Nyhet: Akademien har beslutat utdela Strålskyddsmedaljen till Ethel S. Gilbert vid National Cancer Institute, Division of Cancer Epidemiology & Genetics, MA, USA. Hon har bland annat studerat cancerframkallande effekter av låga strålningsdoser.
 • Matematikern Robert Berman invald i Vetenskapsakademien

  2016-01-15 Nyhet: Vid den ordinarie sammankomsten 13 januari valdes Robert Berman vid Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet in i akademiens klass för matematik.
 • Crafoordprisen i matematik och astronomi 2016

  2016-01-14 Pressmeddelande: Crafoordpriset i matematik tilldelas Yakov Eliashberg , USA, och Crafoordpriset i astronomi tilldelas Roy Kerr , Nya Zeeland och Roger Blandford , USA.
 • Akademien belönar forskning kring hjärnan och membranproteiner

  2016-01-14 Nyhet: Johan Ericson och Thomas Perlmann vid Karolinska Institutet tilldelas Hilda och Alfred Erikssons pris för studier om hur nervceller mognar i hjärnan och David Drew vid Stockholms universitet tilldelas Tage Erlanders pris för forskning om proteiner som sköter transport över biologiska membraner. 
 • DN Debatt: relativistisk kunskapssyn i svenska skolan

  2016-01-11 Nyhet: På DN Debatt uppmärksammar akademiens preses Christina Moberg tillsammans med Ulf Danielsson, Åsa Wikforss och Christer Sturmark att Skolverkets kommentarer till läroplanen för grundskolan framställer naturvetenskapen som en ideologi bland andra.