"att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället"

Ledamöterna

Att bli invald som ledamot av akademien är ett exklusivt erkännande för sina insatser. Det kan gälla framstående forskning inom matematik, naturvetenskap, teknik, samhällsvetenskaper eller humaniora, men också andra stora insatser till stöd för vetenskaperna.

Akademien har i dag ca 450 svenska och 175 utländska ledamöter. Sedan verksamheten började 1739 har ca 1 700 svenska ledamöter invalts i akademien.

Vetenskapsakademiens ledamöter är indelade efter tio vetenskapliga ämnesområden, kallade klasser: 

Matematik
Astronomi och rymdvetenskap
Fysik
Kemi
Geovetenskaper
Biologiska vetenskaper
Medicinska vetenskaper
Tekniska vetenskaper
Samhällsvetenskaper
Humaniora och framstående förtjänst om vetenskap 

Ledamöterna är också engagerade i akademiens kommittér och utskott samt i prisarbetet kring akademiens priser.

Juleen Zierath, Sara Snogerup Linse och Anne L'Huillier, ledamöter i akademien och ordföranden i Nobelkommittén för fysiologi eller medicin, kemi respektive fysik 2015. Foto: Nobelkommittén för fysiologi eller medicin.

 

Nya ledamöter


Professor Per Salberger. Foto: Atelje MarieVid den ordinarie sammankomsten den 11 januari valdes Rikard Holmdahl, Karolinska Institutet, Ruth Palmer, Göteborgs universitet, Ove Nilsson, Umeå Plant Science Centre och Jarone Pinhassi, Linnéuniversitetet, in som svenska ledamöter i akademien. Samtidigt valdes Nobelpristagarna May-Britt Moser och Edvard Moser, Kavliinstitutt for nevrovitenskap, in som utländska ledamöter.

Läs hela artikeln

 

Hedersledamöter

H.K.H. Kronprinsessan Victoria delar ut Tobias Priset till Sten Eirik W. Jacobsen vid en ceremoni på akademien 2014. Foto: Markus Marcetic.H.K.H. Kronprinsessan Victoria är sedan 2008 hedersledamot av akademien.

Akademien har valt in medlemmar av det svenska kungahuset till hedersledamöter sedan 1810. De har oftast varit prinsar och kallats Förste ledamöter, Förste hedersledamöter eller Hedersledamöter. Akademien har haft 15 hedersledamöter och senast innan H.K.H. Kronprinsessan Victoria var Prins Bertil (1952–1997).