"att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället"
Tillbaka

The Crafoord Prize Award Ceremony

The Crafoord Prize Award Ceremony 2017.

Datum

2017-05-18

Tid

16.30 - 17.30

Plats

Beijersalen, Kungl. Vetenskapsakademien

Adress

Lilla Frescativägen 4A, Stockholm

Vägbeskrivning

Avgift

 Registration is required.

Press may register to press officer Jessica Balksjö Nannini, mobile: +46 70 673 96 50, jessica.balksjo@kva.se. NOTE! Press ID required.

Read more about the prize at the Crafoord Prize web site.

Anmälan

Platser kvar: 45
Sista anm: 2017-05-17 00:00