"att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället"
Tillbaka

Prisföreläsningar Sjöbergspriset

Den 30 mars hålls de officiella prisföreläsningarna av årets Sjöbergpristagare, James P. Allison och Tony Hunter, i Aula Medica på Karolinska Institutet.

Datum

2017-03-30

Tid

15.00 - 17.00

Plats

Erling Persson-salen, Aula Medica

Adress

Karolinska Institutet, Solnavägen 1, Solna

James P. Allison. Foto: The University of Texas MD Anderson Cancer Center. Tony Hunter. Foto: Joe Belcovson, Salk Institute for Biological Studies.

Immune Checkpoint Blockade in Cancer Therapy: Prospects for Cures
Professor James P. Allison, University of Texas MD Anderson Cancer Center

Tyrosine Phosphorylation - From Discovery to Drug Development and Beyond
Professor Tony Hunter, Salk Institute for Biological Studies

Prisföreläsningarna är öppna för allmänheten och följs av en mottagning.

Sjöbergpriset är ett årligt internationellt pris inom cancerforskning. Priset ges till forskare som på ett avgörande sätt bidragit till vår kunskap om sjukdomsmekanismer, riskfaktorer, behandling eller förebyggande av cancer.

James P. Allison och Tony Hunter tilldelades 2017 års Sjöbergpris ”för banbrytande studier av cellulära processer som lett till utveckling av nya effektiva cancerläkemedel”.

Föreläsningarna organiseras av Sjöbergstiftelsen och Kungl. Vetenskapsakademien i samarbete med Karolinska Institutet.

Läs mer om Sjöbergpriset