"att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället"
Tillbaka

Ordinarie sammankomst mars

Sammanträde för Kungl. Vetenskapsakademiens ledamöter. Notera att den ordinarie sammankomsten endast är öppen för akademiledamöter.

Datum

2017-03-08

Tid

16.30 - 18.00

Plats

Sessionssalen, Kungl. Vetenskapsakademien

Adress

Lilla Frescativägen 4A, Stockholm

Vägbeskrivning

Ordinarie sammankomst i Sessionssalen.

Akademien utgörs av dess ledamöter. De delas in i tio klasser: matematik, astronomi och rymdvetenskap, fysik, kemi, geovetenskaper, biologiska vetenskaper, medicinska vetenskaper, tekniska vetenskaper, samhällsvetenskaper och en klass för ”humaniora och för framstående förtjänst om vetenskap”. Tio gånger per år sammanträder ledamöter från alla klasser i en s.k. ordinarie allmän sammankomst, akademiens högsta beslutande organ.

Notera att den ordinarie sammankomsten endast är till för akademiens ledamöter.