"att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället"
Tillbaka

Vingslag över Haga
Hellas i Haga. Om antiken, Gustav III och Hagaparken

Vingslag över Haga är en föreläsningsserie i samarbete mellan sex akademier och Kommittén för Gustavianska Parken.

Datum

2017-04-01

Tid

15.00 - 16.30

Plats

Stockholm

Adress

 

Avgift

Fri entré men på grund av begränsat antal platser krävs föranmälan. Biljetter kommer släppas åtta dagar före respektive arrangemang.

Föreläsare

Anders Cullhed, professor, preses i Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien.

Föredraget kommer att uppmärksamma de nyantika inslagen i projekteringen och konstruktionen av Hagaparken på 1780- och 90-talen. Det inleds med en kort presentation av det sena 1700-talets nyklassicism, Gustav III:s italienska resa 1783–1784 och de arkitekter och byggmästare som engagerades för Hagaparkens räkning. Därpå följer en serie illustrationer av hur kungen gjorde det antika kulturarvet gällande i sitt innovativa parkprojekt. Väster om Brunnsviken skapades en unik och sammanhängande kulturmiljö för demonstrationen av tidsenliga idéer om heroism, harmoni och välstånd, samtliga på klassisk grundval. Där kom slutligen också kungens egna föreställningar om natur, omsatta i en park av engelsk typ, och konst, med tonvikt på teatrala upptåg och tablåer, att ingå i en spänningsfylld förening.

Vingslag över Haga är en föreläsningsserie i samarbete mellan sex akademier och Kommittén för Gustavianska Parken. Temat är en resa i tiden över Haga och Brunnsviken, parkens idémässiga bevekelsegrunder och tillkomst. Omgivningens och parkens historia speglas ur våra olika akademiers synvinklar och kunskapsområden. Medverkande är representanter för Kungl. Akademien för de fria konsterna (1735), Kungl. Vetenskapsakademien (1739), Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien (1753), Kungl. Musikaliska akademien (1771), Svenska Akademien (1786) samt Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (1811). Samtliga föreläsningar hålls klockan 15.00 i Konstakademiens Hörsal, Fredsgatan 12, Stockholm.

Mer information och föranmälan.