"att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället"
Tillbaka

Ingvar Lindqvistdagen 2017
En dag med fokus på lärare

Lärare, skolledare och andra intresserade är varmt välkomna till en hel dag som fokuserar på frågeställningar i skolan och nya idéer kring undervisning.

Datum

2017-03-29

Tid

09.30 - 18.00

Plats

Beijersalen, Kungl. Vetenskapsakademien

Adress

Lilla Frescativägen 4A, Stockholm

Vägbeskrivning

Arrangör

 

Avgift

Arrangemanget är kostnadsfritt, öppet för allmänheten men föranmälan krävs. (Anmälningsformulär längst ner på sidan). Vänligen observera att anmälan är bindande.

2017 års lärarpristagare: Anna Efremova, Täby Friskola, Carolin Lysell, KLARA Norra gymnasium, Lennart Wallstedt, Platengymnasiet och Ola Ejdrén, Lars-Erik Larsson-gymnasiet.

Föreläsare

  • Anna Efremova, Täby Friskola i Täby, pristagare i matematik
  • Carolin Lysell, KLARA Norra Gymnasium i Stockholm, pristagare i kemi
  • Lennart Wallstedt, Platengymnasiet i Motala, pristagare i biologi
  • Ola Ejdrén, Lars-Erik Larsson-gymnasiet i Lund, pristagare i NO
  • Thomas Krigsman, Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik
  • Samuel Bengmark, Bitr. professor, Matematiska vetenskaper, Chalmers tekniska högskola samt ordf i Svenska kommittén för matematikutbildning
  • Tom Stone, Trollkonstnär

Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat utdela Beijerstiftelsen Lärarpris till Ingvar Lindqvists minne 2017 till Anna Efremova, Täby Friskola i Täby, Carolin Lysell, KLARA Norra gymnasium i Stockholm, Lennart Wallstedt, Platengymnasiet i Motala samt Ola Ejdrén, Lars-Erik Larsson-gymnasiet i Lund

”för entusiasm, engagemang och utvecklingsarbete som har lett till att elevernas intresse för och kunskap inom matematik och naturvetenskap har ökat”.

Med anledning av detta och att lärarpriserna har deltas ut vid 25 tillfällen, är lärare, skolledare och andra intresserade varmt välkomna till en hel dag som fokuserar på frågeställningar i skolan och nya idéer kring undervisning.

Beijerstiftelsens Lärarpris till Ingvar Lindqvists minne finansieras av Kjell och Märta Beijers Stiftelse. Priset har fått sitt namn efter akademiens tidigare preses Ingvar Lindqvist, som tog initiativ till flera akademiaktiviteter med syfte att visa på lärarnas viktiga roll i samhället. Priset utdelas sedan 1991 genom Kungl. Vetenskapsakademiens kommitté för skolfrågor.

Arrangemanget kommer att direktsändas på kva.se för att sedan läggas upp på kvatv.se. På kvatv.se finns många av akademiens evenemang tillgängliga, bland annat Nobelföreläsningarna, lärardagar och populärvetenskapliga eller vetenskapliga symposier inom de flesta ämnesområden.

Anmälan

Platser kvar: 50
Sista anm: 2017-03-26 00:00

Kontakt

Programkoordinator
program@kva.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev om akademiens kommande evenemang: anmäl din e-post här