"att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället"
Tillbaka

Framtidens utmaningar inom strålskydd och strålskyddsforskning

Seminariet fokuserar på hur samhällets förändringar påverkar strålskyddet och strålskyddsforskningen i Sverige.

Datum

2017-03-27

Tid

13.00 - 17.00

Plats

Stockholm

Adress

 

Arrangör

Svenska nationalkommittén för strålskyddsforskning

Det pågår ständigt utveckling och förändring av vår värld, både i vår närmiljö och i vår omvärld. Inom strålningsområdet har stora förändringar skett eller är planerade. Några exempel på områden är nya lagar och regelverk, utvecklingen inom sjukvården, avvecklingen av kärnkraften, placering av kärnvapen, slutförvar av kärnavfall, nya användningsområden för joniserande och icke-joniserande strålning, osv. Samtidigt ökar allmänhetens medvetenhet och oro om risker med strålning, och man måste kunna förklara dessa risker på ett korrekt och ansvarsfullt sätt. Detta kräver kunskap och erfarenhet, liksom forskning inom områden såsom effekter av låga stråldoser från t ex medicinsk bestrålning eller från vår miljö.

Detta seminarium fokuserar på hur samhällets förändringar påverkar strålskyddet och strålskyddsforskningen i Sverige. Vilka utmaningar kan vi förutse? Hur kan vi arbeta för att säkerställa strålskyddskompetensen i framtiden? Vilka behov finns inom utbildning? Vilka behov kan vi förutse rörande grundläggande och tillämpad strålskyddsforskning? Hur kan vi finansiera dessa behov? Vilken beredskap har vi för en okontrollerad strålningsrelaterad olycka?

För mer information och anmälan klicka här.

Kontakt

Programkoordinator
program@kva.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev om akademiens kommande evenemang: anmäl din e-post här