"att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället"

2017

2017

Januari

Februari

Mars

  • Ordinarie sammankomst mars

    2017-03-08 Sammankomster Sammanträde för Kungl. Vetenskapsakademiens ledamöter. Notera att den ordinarie sammankomsten endast är öppen för akademiledamöter.

Maj

Juni

  • Kleindagarna

    2017-06-09 Lärardagar Under tre dagar samlas gymnasie- och universitetslärare på Institut Mittag-Leffler i Stockholm för att tillsammans utveckla och planera framtidens matematiklektioner.

Augusti

  • Kleindagarna

    2017-08-18 Lärardagar Under tre dagar samlas gymnasie- och universitetslärare på Institut Mittag-Leffler i Stockholm för att tillsammans utveckla och planera framtidens matematiklektioner.