"att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället"
Tillbaka

Ingvar Lindqvistdagen 2014

Kungl. Vetenskapsakademien inbjuder lärare, skolledare och andra intresserade till en eftermiddag som fokuserar på frågeställningar i skolan och nya idéer kring undervisning. Årets Ingvar Lindqvistpristagare i matematik, fysik, kemi och biologi, alternativt NO, presenterar sin undervisning och tidigare pristagare berättar vad priset betytt för dem.


Flipped Classroom –Det omvända arbetssättet
Daniel Barker, Norra Real, Stockholm; Ingvar Lindqvistpristagare 2014

 Se hela lärardagen på KVATV.se  (sök på eventets titel)

 

Datum

2014-04-01

Tid

13.00 - 18.00

Plats

Beijersalen, Kungl. Vetenskapsakademien

Adress

Lilla Frescativägen 4A, Stockholm

Vägbeskrivning

Arrangör

Kungl. Vetenskapsakademiens kommitté för skolfrågor

Avgift

Dagen är kostnadsfri och öppen för allmänheten men föranmälan krävs.

Eva Björklund, foto: Håkan Flank. Daniel Barker, foto: Jo Barker. Anja Eklund, foto: Bengt Eklund. Patrik Lundqvist, foto: Anna Stiby . Anna Stiby, foto: David Stiby.

Eva Björklund, foto: Håkan Flank. Daniel Barker, foto: Jo Barker. Anja Eklund, foto: Bengt Eklund. Patrik Lundqvist, foto: Anna Stiby . Anna Stiby, foto: David Stiby.

Föreläsare

Eva Björklund, Herrgårdsskolan i Göteborg
Daniel Barker, Norra Real i Stockholm
Anja Eklund, Strandskolan i Tyresö
Patrik Lundqvist, Eklidens skola i Nacka 
Anna Stiby, Eklidens skola i Nacka
Sven Lidin, Lunds universitet, ledamot av akademiens klass för kemi
Stefan Jansson, Umeå universitet, ledamot av akademiens klass för biologiska vetenskaper

Kungl. Vetenskapsakademien inbjuder lärare, skolledare och andra intresserade till en eftermiddag som fokuserar på frågeställningar i skolan och nya idéer kring undervisning. Årets Ingvar Lindqvistpristagare i matematik, fysik, biologi och NO presenterar sin undervisning och tidigare pristagare berättar vad priset betytt för dem. Dessutom föreläser två av akademiens ledamöter om aktuella vetenskapliga ämnen. Ingvar Lindqvistprisen finansieras av Torsten Söderbergs Stiftelse och Ragnar Söderbergs stiftelse. Dagen kommer att spelas in och sändas av Utbildningsradion. (Registrering längst ner på den här sidan).

Att väcka nyfikenhet för naturvetenskap genom att bjuda in till en inspirerande och kreativ lärmiljö.
Biologi – Anja Eklund, Strandskolan, Tyresö
För mig har det alltid varit viktigt att använda mig av senaste nytt på forskningsfronten i biologi. Det har även varit givande att integrera andra ämnen som t ex, bild och teknik för att öka intresset för naturvetenskap.

Från loggbok till app
–Undervisningsmetoder i matematik

Matematik – Eva Björklund, Herrgårdsskolan i Göteborg
Eva Björklund har de senaste tio åren drivit utvecklingsarbete i matematikdidaktik på de skolor hon arbetat. Utifrån fyra huvudpunkter leder Eva oss genom sin syn på matematikundervisning och berättar om var det har lett henne och de elever hon mött.

Att stimulera elever med särskilt intresse för naturvetenskap
NO – Anna Stiby och Patrik Lundqvist, Eklidens skola i NackaUnder de senaste 15 åren har svenska elevers prestationer i de naturvetenskapliga ämnena stadigt sjunkit och en av anledningarna tros vara att vi generellt sett är dåliga på att ta tillvara elevernas naturliga intresse för naturvetenskap i den svenska skolan. Med utgångspunkt ur detta så startade vi på Eklidens skola för tre år sedan en NO-profil som riktar sig till elever med ett särskilt intresse för naturvetenskap. Vårt mål är att eleverna som går NO-profilen ska få både en djupare och en bredare kunskap inom naturvetenskap och vi kommer presentera hur vi arbetar för att stimulera våra intresserade elever. Två år i rad har vi fått möjligheten att åka med elever från Eklidens skola till Asien för att delta i en NO-tävling för ungdomar i åldrarna 13-15 år. Förra årets resa gick till Busan i Korea och vi hade sex elever med oss som var indelade i två 3-mannalag. Varje lag utför i grupp olika experiment inom de tre NO-ämnena biologi, fysik och kemi och förra årets tävlingstema var ”Havet”. Vi kommer berätta lite mer om våra Asienresor och beskriva vilka experiment eleverna fick utföra. Det gick väldigt bra för våra elever i Korea och de fick guldmedalj i fysik och silvermedalj i kemi.

Flipped Classroom
–Det omvända arbetssättet
Fysik– Daniel Barker, Norra Real i Stockholm
Genom att spela in och publicera teoretiska genomgångar på Internet förändras förutsättningarna i klassrummet för både elever och lärare.

Genetiskt modifierade växter
–Naturkunskap i samhällsdebatten
Stefan Jansson, Umeå universitet, ledamot av akademiens klass för biologiska vetenskaper
Diskussionen om genetiskt modifierade växter väcker mycket starka känslor. Det ovanliga i denna debatt är att två röster – universitetsforskarna och miljörörelsen – som oftast står på samma sida i denna fråga kommit på kollisionskurs och Internet översvämmas av information som är direkt felaktig. Skolan skulle genom att behandla detta ämne inte bara förmedla viktig ämneskunskap utan även uppmuntra till källkritiskt granskande och diskussioner om vetenskapliga fakta bara skall ses som ”en åsikt som alla andra” i samhällets beslutsfattande. Ett nyproducerat material för lärare som behandlar detta ämne i undervisningen kommer att presenteras.

Aperiodicitet
Sven Lidin, Lunds universitet, ledamot av akademiens klass för kemi
Välordnade fasta material behöver inte vara periodiska, men det är så vanligt att de är det att det blev till en naturlag att det måste vara så. Trots att aperiodiska kristaller upptäcktes och beskrevs redan på 1930-talet dröjde det till upptäckten av kvasikristaller inne fenomenet uppmärksammades.

Mer information om upptäckten av kvasikristaller.

Detaljerat program för Ingvar Lindqvistdagen kan laddas ner från menyn till höger.

Ingvar Lindqvistpriset har fått sitt namn efter prof. Ingvar Lindqvist, som var akademiens preses under åren 1987–1991. Han tog initiativ till en rad akademiaktiviteter som alla vill visa på lärarnas viktiga roll i samhället. Priset utdelas sedan 1991 genom Kungl. Vetenskapsakademiens kommitté för skolfrågor. Ingvar Lindqvistprisen finansieras av Torsten Söderbergs Stiftelse och Ragnar Söderbergs stiftelse.

Mer information om årets Ingvar Lindqvistpristagare.

Mer information om Ingvar Lindqvistprisen.

Anmälan

Anmälningstiden avslutad

Kontakt

Programverksamheten
program@kva.se