"att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället"

2011-2012

2011

Januari

Februari

Mars

 • Exploring the functional proteome: unstructured and partly structured proteins

  2011-03-09 Vetenskapliga föreläsningar Open lecture with H. Jane Dyson, The Scripps Research Institute, La Jolla, USA
 • Populärvetenskapligt radiosymposium med rymdinriktning

  2011-03-10 Populärvetenskapliga symposier Svenska nationalkommittén för radiovetenskap, SNRV, uppmärksammar 10 årsjubileet av ODIN-satelliten, det svenska rymdobservatoriet.
 • Ingvar Lindqvistdagen 2011

  2011-03-29 Lärardagar Kungl. Vetenskapsakademien inbjuder lärare och skolledare till en eftermiddag som fokuserar på frågeställningar i skolan och nya idéer kring undervisning.
 • Aminoff Prize Lectures 2011

  2011-03-31 Vetenskapliga seminarier Aminoff Prize Symposium 2011 including seminar and panel discussion on “Geobiology of biomineralization”.
 • Presskonferens och presslunch - Göran Gustafssonprisen 2011

  2011-03-31 Presskonferenser Välkommen till offentliggörandet av Göran Gustafssonprisen, Sveriges största nationella naturvetenskapliga forskarpris. På plats finns de fem pristagarna som tillsammans delar på 23 miljoner kronor inom områdena matematik, fysik, kemi, molekylärbiologi och medicin. Varje pristagare får 4,5 miljoner kronor i anslag, fördelat på 3 år, samt 100 000 kronor i personligt pris.
 • Högtidssammankomst

  2011-03-31 Allmänna sammankomster Kungl. Vetenskapsakademiens årliga högtidssammankomst.

April

Maj

Juni

Augusti

September

Oktober

November

December

Januari

 • Nanoscopy with focused light

  2012-01-18 Vetenskapliga föreläsningar Open lecture with Prof Stefan W. Hell, Max Planck Institute for Biophysical Chemistry, Göttingen, Germany.
 • Modern human genetic variation

  2012-01-19 Vetenskapliga symposier A dozen of the currently most innovative minds in this rapidly expanding field will present and discuss their latest results.

Februari

 • Nobel Laureate revisiting lecture: Sir Anthony James Leggett

  2012-02-15 Vetenskapliga föreläsningar Leggett is widely recognized as a world leader in the theory of low-temperature physics and revisits the Royal Swedish Academy of Sciences to give the lecture “The structure of a world described by quantum mechanics”.
 • The sun: From nuclear fusion to climate change

  2012-02-15 Vetenskapliga föreläsningar Open lecture with Prof Roger-Maurice Bonnet, ISSI, Bern, Switzerland, & Centre national de la recherche scientifique, France.

Mars

 • Understanding heavy metals

  2012-03-07 Vetenskapliga föreläsningar Open lecture with Prof Pekka Pyykkö, Department of Chemistry, University of Helsinki, Finland.
 • Ja eller nej till genmodifierade växter – vad säger forskarna?

  2012-03-20 Populärvetenskapliga föreläsningar Under detta symposium, riktat till skola och allmänhet, berättar ledande universitetsforskare om sin syn på användningen av genmodifierade växter.
 • Energi - användning, effektivisering och miljöpåverkan

  2012-03-21 Lärardagar Välkommen till en av vårens nio avgiftsfria inspirationsdagar för lärare inom matematik och naturvetenskap i gymnasiet och grundskolan.
 • Faith in the future

  2012-03-22 Konferenser How can science help in meeting complex environmental challenges? The Royal Guest Professors and outstanding representatives of the scientific community, politics, business and non-governmental organisations meet to discuss possible ways forward.
 • Frontlinjer inom medicinsk forskning

  2012-03-27 Lärardagar Välkommen till en av vårens nio avgiftsfria inspirationsdagar för lärare inom matematik och naturvetenskap i gymnasiet och grundskolan.
 • Ingvar Lindqvistdagen 2012

  2012-03-29 Lärardagar Kungl. Vetenskapsakademien inbjuder lärare och skolledare till en eftermiddag som fokuserar på frågeställningar i skolan och nya idéer kring undervisning.
 • Gregori Aminoff Prize Lectures 2012

  2012-03-30 Vetenskapliga föreläsningar The Royal Swedish Academy of Sciences has awarded The Gregori Aminoff Prize 2012 to Marat Yusupov and Gulnara Yusupova, Institut de Génétique et de Biologie Moléculaire et Cellulaire, France, and Harry F. Noller, University of California Santa Cruz,CA, USA, “for their crystallographic studies on ribosomes, translators of the code of life”.
 • Högtidssammankomst

  2012-03-31 Allmänna sammankomster Kungl. Vetenskapsakademiens årliga högtidssammankomst.

April

 • Forskningens politik: några utvecklingstendenser

  2012-04-11 Vetenskapliga föreläsningar Öppen föreläsning med professor Sven Widmalm, Institutionen för idé- och lärdomshistoria, Uppsala universitet.
 • Big Bang i universum och partikelkollisioner i acceleratorer

  2012-04-18 Lärardagar Välkommen till en av vårens nio avgiftsfria inspirationsdagar för lärare inom matematik och naturvetenskap i gymnasiet och grundskolan.
 • Jordens resurser

  2012-04-26 Lärardagar Välkommen till en av vårens nio avgiftsfria inspirationsdagar för lärare inom matematik och naturvetenskap i gymnasiet och grundskolan. (Lärardagen hålls inom ramen för Skolverkets nationella konferens för NO-lärare).

Maj

Juni

 • Biodrivmedel – nu och i framtiden

  2012-06-07 Konferenser Konferensen kommer belysa våra nuvarande och framtida möjligheter att på ett hållbart sätt producera kolbaserade drivmedel för motorfordon - ur biomassa i allmänhet, och skogsbiomassa i synnerhet.
 • Les Liaisons Dangereuses: Is finance research flirting with pseudoscience?

  2012-06-13 Vetenskapliga föreläsningar Open lecture with Prof Francisco Lacerda, Dept. of Linguistics, Stockholm University.
 • Kleindagarna

  2012-06-15 Lärardagar Under tre dagar samlas ett tjugotal gymnasielärare och några forskare på Institut Mittag-Leffler. Intressant matematik presenteras av forskare och det kommer arrangeras workshops för att tillsammans planera matematiklektioner för gymnasiet.

September

 • Verklighetens magi - En kväll i upplysningens anda

  2012-09-05 Populärvetenskapliga föreläsningar Den 5 september arrangerar Kungl. Vetenskapsakademien i samarbete med Fri Tanke förlag en kväll i upplysningens anda. Kvällens huvudtalare är Richard Dawkins, världskänd författare och evolutionsbiolog, som gör ett unikt framträdande i Sverige.
 • Building a future energy system in Africa – How can science academies contribute?

  2012-09-10 Workshoppar This workshop will bring together some prominent researchers in this field from Kenya, Tanzania and Sweden, as well as from other European science academies.
 • Föredrag med Göran Gustafssonpristagare

  2012-09-11 Populärvetenskapliga föreläsningar Med dessa föredrag fortsätter Göran Gustafssons Stiftelse serien av årligen återkommande föredrag, där tidigare Göran Gustafssonpristagare berättar om sin verksamhet. Föredragen är öppna för alla intresserade, och ingen föranmälan krävs.
 • Chemical circuits to regulate cell signalling

  2012-09-12 Vetenskapliga föreläsningar Open lecture with Prof. Magnus Berggren, Department of Science and Technology, Linköping University.
 • Världen med eller utan Gud

  2012-09-13 Populärvetenskapliga seminarier Den 13 och 14 september anordnar Kungl. Vetenskapsakademien, Sveriges ambassad vid den Heliga Stolen, det påvliga kulturrådet och Fryshuset två idésamtal om tro och icketro med rubriken "Världen med eller utan Gud". Samtalen ingår i projektet "Hedningarnas förgård".
 • The 1st Japan-Sweden fellowship/research network

  2012-09-20 Konferenser Swedish researchers and others interested in science in Japan are most welcome to the 1st Japan-Sweden fellowship/research network together with Japanese researchers in Sweden, alumni members of the Japan Society for the Promotion of Science (JSPS) and Japanese governmental scholarship fellows.
 • Stockholm Meeting 2012

  2012-09-27 Workshoppar Kungl. Vetenskapsakademien, Vetenskap & Allmänhet och Naturvetarna bjuder in till ett seminarium om sambandet mellan forskningskvalitet och mobilitet och samverkan. Arrangemanget finns att se på KVATV.se.
 • Educating health professionals for a new century

  2012-09-28 Konferenser Välkommen till en reflekterande dialog om hur utbildningen av hälso- och sjukvårdspersonal i de nordiska länderna kan möta och forma framtidens hälsoutmaningar lokalt och globalt. Mötet organiseras med finansiellt stöd från IAMP, KI och Novo Nordisk Fonden.

Oktober

 • The cognitive and neural mechanisms of hypnosis

  2012-10-01 Vetenskapliga symposier In this symposium, leading researchers in the field of hypnosis will present and discuss their work.
 • Livets molekyler och mekanismer

  2012-10-02 Lärardagar Välkommen till en av höstens åtta avgiftsfria inspirationsdagar för lärare inom naturvetenskap i gymnasiet och grundskolan.
 • Scientific computing as link between science and mathematics

  2012-10-10 Vetenskapliga föreläsningar Open lecture with Prof Björn Engquist, University of Texas, TX, USA.
 • Årets Nobelpris i fysik och kemi

  2012-10-11 Populärvetenskapliga föreläsningar Populärvetenskapliga presentationer på svenska av årets Nobelpris i fysik och kemi direkt från Nobelkommittéledamöterna själva.
 • Årets Ekonomipris

  2012-10-16 Populärvetenskapliga föreläsningar Populärvetenskapliga presentationer av årets Ekonomipris (Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne) direkt från Ekonomipriskommitténs ledamöter.
 • Presentation av regeringens forsknings- och innovationsproposition

  2012-10-16 Utfrågningar Utbildningsminister Jan Björklund besöker akademien tisdag 16 oktober och presenterar regeringens forsknings- och innovationsproposition.
 • Mikroorganismer i vår närmiljö

  2012-10-18 Lärardagar Välkommen till en av höstens åtta avgiftsfria inspirationsdagar för lärare inom naturvetenskap i gymnasiet och grundskolan.
 • Academy lectures in chemistry

  2012-10-18 Vetenskapliga föreläsningar During this symposium world-leading researchers who are also members of the Academy’s class for chemistry will give lectures within the various fields of chemistry.
 • Salt – health, food and society

  2012-10-24 Vetenskapliga symposier This symposium will give an update on the latest research on health effects of high salt intake and possible benefits of reducing the intake. International experiences on efforts to reduce salt exposure on population level will be transmitted. How such experiences can be used and transferred to Swedish conditions will be discussed, as well as future research needs.
 • Lärardag i fysik

  2012-10-31 Lärardagar Kungl. Vetenskapsakademien inbjuder dig som lärare i grundskolans senare del och på gymnasiet till en lärardag som kommer att ta upp dagens frontlinjer inom fysiken. Det kommer även att finnas tillfälle till informella samtal med föreläsarna i samband med kaffe- och lunchpauserna.

November

Kontakt

Programkoordinator
program@kva.se