"att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället"

Kalendarium

2016

Februari

Mars

 • Planeter och liv i universum

  2016-03-01 Lärardagar Välkommen till en av vårens fyra avgiftsfria inspirationsdagar för lärare inom naturvetenskap i gymnasiet och grundskolan.
 • Ordinarie sammankomst mars

  2016-03-09 Sammankomster Sammanträde för Kungl. Vetenskapsakademiens ledamöter. Notera att den ordinarie sammankomsten endast är öppen för akademiledamöter.
 • Spherical porous nano-capsule showing unique reactions

  2016-03-09 Vetenskapliga föreläsningar Open Academy Lecture by Prof. Achim Müller.
 • The role of metals and biocides in the selection of antibiotic resistant bacteria
  A Marcus Wallenberg symposium

  2016-03-15 Vetenskapliga symposier The aim of this symposium is to gather some of the most active European scientists in the field to discuss mechanisms and evidence around the theme of the conference, both from an evolutionary, environmental and clinical point of view.
 • Gut microbiota in health and disease
  – from concept to evidence

  2016-03-17 Vetenskapliga symposier The symposium aims to present the latest scientific evidence regarding the impact of the gut microbiota on host energy metabolism, inflammation and disease mechanisms, as well as how the diet can be used as a tool to prevent diseases through modulation of the microbiota composition.
 • Gregori Aminoff Prize symposium 2016

  2016-03-30 Vetenskapliga symposier The Gregori Aminoff Prize is intended to reward a documented, individual contribution in the field of crystallography, including areas concerned with the dynamics of the formation and dissolution of crystal structures. Some preference should be shown for work evincing elegance in the approach to the problem.

April

 • Östersjön ett hotat innanhav

  2016-04-13 Lärardagar Välkommen till en av vårens fyra avgiftsfria inspirationsdagar för lärare inom naturvetenskap i gymnasiet och grundskolan.
 • Ordinarie sammankomst april

  2016-04-13 Sammankomster Sammanträde för Kungl. Vetenskapsakademiens ledamöter. Notera att den ordinarie sammankomsten endast är öppen för akademiledamöter.
 • Vad säger vetenskapen om homeopati och akupunktur?

  2016-04-13 Populärvetenskapliga föreläsningar Öppen akademiföreläsning med Dan Larhammar, professor i molekylär cellbiologi, Uppsala universitet samt 3:e vice preses Kungl. Vetenskapsakademien.

Maj

Juni

 • Ordinarie sammankomst juni

  2016-06-08 Sammankomster Sammanträde för Kungl. Vetenskapsakademiens ledamöter. Notera att den ordinarie sammankomsten endast är öppen för akademiledamöter.
 • In search of human uniqueness

  2016-06-08 Populärvetenskapliga föreläsningar Open Academy Lecture by Michael Tomasello, Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology, Leipzig, Germany. 
Kontakt

Programkoordinator
program@kva.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev om akademiens kommande evenemang: anmäl din e-post här

Läs mer om KVA-institutionernas evenemang:
Beijerinstitutet

Bergianska trädgården
Institut Mittag-Leffler