"att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället"

Nyheter

feed
 • Kungl. Vetenskapsakademiens och Svenska Läkaresällskapets etikutredning föreslår riktlinjer kring obeprövade behandlingsmetoder

  2016-06-15 Pressmeddelande: Kungl. Vetenskapsakademien och Svenska Läkaresällskapet föreslår i en ny utredning riktlinjer för vad som ska krävas för att obeprövade behandlingsmetoder ska kunna användas på allvarligt sjuka patienter. Tillsammans med en ny nationell kommitté för bedömning av obeprövade behandlingsmetoder ska ett antal riktlinjer skapa en transparent situation som kan bidra till att allmänhetens tillit till hälso- och sjukvården bibehålls och förstärks.
 • Aktiestinsens anslag 2016 går till Serhiy Dekhtyar

  2016-06-14 Nyhet: Årets anslag från Stiftelsen Lennart” Aktiestinsen” Israelssons Stiftelse Individ och Samhälle går till Fil. Dr. Serhiy Dekhtyar för projektet ”the relative importance of cognitive and non-cognitive abilities for academic performance in adolescence, and socioeconomic attainment in mid-life.”
 • Vetenskapsakademien möter utmaningar inom utbildning och utanförskap

  2016-05-30 Pressmeddelande: Sverige står inför ett antal tydliga utmaningar under den närmaste framtiden. En av dessa finns inom utbildningsområdet. Alltför många i samhället riskerar att hamna i ett utanförskap som har sin grund bland annat i en otillräcklig utbildning, bristande språkkunskaper eller utbildning som inte är anpassad efter svenska förhållanden.  För att möta denna samhällsutmaning kommer Kungl. Vetenskapsakademien att erbjuda sommarskolor i naturvetenskap för nyanlända och svenska ungdomar i invandrartäta områden. 
 • Bengt Sjöberg donerar 2 miljarder till cancerforskning

  2016-05-10 Pressmeddelande: Bengt Sjöberg, boende i Hong Kong men bördig från Lysekil, har instiftat Sjöbergstiftelsen, till vilken han donerar två miljarder kronor. Med donationen önskar Bengt Sjöberg att göra skillnad för cancerforskningen och den behandlingsvård som möter cancerpatienter idag.
Fler nyheter

Vetenskapsakademien i medierna

Mer om Vetenskapsakademien i medierna

Vetenskap i samhället

Akademien har uttalat sig i ett remissyttrande och i en debattartikel i Dagens Nyheter angående frågan om antroposofiska homeopatiska produkter ska införlivas i den svenska läkemedelslagstiftningen. Riksdagen ska inom kort fatta beslut i frågan och akademien avråder från ett sådant införlivande. Läs mer:

Vetenskap i samhället

Kalendarium

feed
Evenemang top image Se hela kalendariet

KVATV.se

Spinning Black Holes, Crafoord Laureate Roy Kerr, University of Canterbury, Christchurch, New Zealand.

Se mer video på KVATV.se

Skola

Inspirationsdagarna fortsätter under hösten 2016! Lärare i gymnasiet och grundskolan inbjuds att möta några av Sveriges främsta forskare, som presenterar spännande nyheter från forskningen inom naturvetenskap och matematik.

Läs mer om akademiens skolaktiviteter

Utlysningar

Ansöknings-/nomineringsperioden för Wallenbergs akademiprogram i matematik pågår till 5 oktober.

Utlysningar

Priser

Nobel 2016

2016 års Nobelpris i fysik och kemi samt Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne tillkännages vid presskonferenser på akademien 4, 5 och 10 oktober 2016, tidigast 11.45

Nobelprisen

Vetenskapsakademien delar varje år ut Nobelprisen i fysik och kemi samt Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne, men också många andra utmärkelser för framstående instatser. Främst till forskare men även till lärare, författare och översättare.

Priser

Ledamöterna

Susanne Åkesson och Christer Löfstedt. Foto: Anders Edström och Inger Ekström.

Vid den ordinarie sammankomsten den 8 juni valdes Susanne Åkesson och Christer Löfstedt, båda professorer i ekologi vid Lunds universitet, in som ledamöter i akademiens klass för biologiska vetenskaper.

Ledamöter