"att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället"

Nyheter

feed
 • Akademien kommenterar klimatdebatten

  2017-01-16 Pressmeddelande: I den pågående debatten om klimatrelaterade insatser i statsbudgeten har Kungl. Vetenskapsakademiens uttalande från 2015 om den vetenskapliga grunden för klimatförändringar citerats. Diskussionen om uttalandets innehåll föranleder akademien att göra följande förtydligande.
 • Årets Crafoordpris för banbrytande upptäckter om immunförsvarets bromssystem

  2017-01-12 Pressmeddelande: Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat utdela Crafoordpriset i polyartrit 2017 till:
  Shimon Sakaguchi, Osaka University, Japan,
  Fred Ramsdell, Parker Institute for Cancer Immunotherapy, San Francisco, CA, USA och
  Alexander Rudensky, Memorial Sloan Kettering Cancer Center, New York, NY, USA
 • Video: The Long Odyssey from Einstein to Gravitational Waves

  2017-01-13 Nyhet: Nu kan du se hela akademiföreläsningen som hölls av Barry C. Barish, LIGO Laboratory, California Institute of Technology, Pasadena, CA, USA den 11 januari. Under 2017 kommer alla akademiföreläsningar att kunna ses i efterhand på kva.se.
 • Vetenskapsakademien belönar forskning om malariaparasiten och organisk syntes

  2017-01-12 Nyhet: Kungl. Vetenskapsakademien har vid sin allmänna sammankomst den 11 januari beslutat om utdelning av Hilda och Alfred Erikssons pris 2017 och Lindbomska belöningen 2017.
Fler nyheter

Vetenskapsakademien i medierna

Mer om Vetenskapsakademien i medierna

Vetenskap i samhället

Akademien har uttalat sig i ett remissyttrande och i en debattartikel i Dagens Nyheter angående frågan om antroposofiska homeopatiska produkter ska införlivas i den svenska läkemedelslagstiftningen. I juni fattade regeringen beslut i frågan och tog bort undantaget för försäljning av antroposofiska preparat.

Vetenskap i samhället

Kalendarium

feed
Evenemang top image Se hela kalendariet

KVATV.se

The Long Odyssey from Einstein to Gravitational Waves
Akademiföreläsning av professor Barry C. Barish, LIGO Laboratory, California Institute of Technology, Pasadena, CA, USA.

Se mer video på KVATV.se

Skola

Inspirationsdagarna fortsätter under hösten 2016! Lärare i gymnasiet och grundskolan inbjuds att möta några av Sveriges främsta forskare, som presenterar spännande nyheter från forskningen inom naturvetenskap och matematik.

Läs mer om akademiens skolaktiviteter

Utlysningar

Det är nu möjligt att söka postdok-stipendier till Japan inom de flesta vetenskapliga områden.

Utlysningar

Priser

Nobel 2016

2016 års Nobelpris i fysik och kemi samt Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne har delats ut.

Nobelprisen

Vetenskapsakademien delar varje år ut Nobelprisen i fysik och kemi samt Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne, men också många andra utmärkelser för framstående instatser. Främst till forskare men även till lärare, författare och översättare.

Priser

Ledamöterna

Vid den ordinarie sammankomsten den 14 december valdes Anders Ynnerman, Linköpings universitet, in som svensk ledamot i klassen för tekniska vetenskaper samt Søren Brunak, Köpenhamns universitet, Tönu Pullerits, Lunds universitet och Julius Rebek Jr, The Scripps Research Institute in som utländska ledamöter av klassen för kemi.

Ledamöter